Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

Horizon & Stip wordt 'Natuurlijk Verbonden': Haarlemmerliede & Haarlemmermeer

Tijdlijn herindelingsproces (samenvoeging)

Highlights van het proces in 2016 na fusiebesluit

 • November 2016: inloopavonden in het noorden, midden en zuiden van het nieuw te vormen gemeentegebied
  Op maandag 7 november, maandag 21 november en dinsdag 29 november bent u welkom op een inloopavond in Zwanenburg, Hoofddorp of Nieuw-Vennep. Lees meer...

 • 3 november 2016:
  Publicatie nieuwe huis aan huis-uitgave 'Natuurlijk verbonden' (opvolger van Horizon & Stip) en livegang van de nieuwe website over de gemeentelijke samenvoeging

 • Parallelle raadsvergaderingen van 6 oktober 2016
  Vaststelling van het Convenant door beide gemeenteraden. Lees meer...
   
 • 28 augustus 2016: eerste vergadering van de Stuurgroep Wettelijk Herindelingstraject
  De stuurgroep, bestaande uit de burgemeesters van beide gemeenten, de gemeentesecretarissen, een wethouder en ambtelijke ondersteuning, vergadert tweewekelijks. De stuurgroep neemt de beslissingen over het invullen van de stappen van het herindelingstraject. Lees meer...
   
 • Horizon en Stip-krant nr. 8 van juli 2016
  In deze uitgave van ons huis aan huis-blad is het fusiebesluit en het verdere verloop van het herindelingsproces toegelicht. Lees meer... (PDF, 334 kB)
 • Raadsvergadering Haarlemmermeer 6 juli 2016
  In deze vergadering besloot de raad van de gemeente Haarlemmermeer dat zij met ons willen fuseren. Daarmee is het fusiekeuzebesluit van twee kanten bekrachtigd. Lees meer...
   
 • Raadsvergadering Haarlemmerliede 28 juni 2016
  Onze gemeenteraad besloot bijna unaniem om samen verder te willen gaan met de gemeente Haarlemmermeer. Argumenten daarvoor zijn het vertrouwen dat de groen zone behouden blijft, de ervaring met meerdere dorpskernen en het gevoel dat on ze gemeente goed past bij de historie en mentaliteit van onze gemeente. Lees meer...

 

 

Proces totaan het fusiebesluit (2015-2016)

Eind juni 2016

Nog vóór de zomerperiode neemt de gemeenteraad van Haarlemmerliede en Spaarnwoude een besluit met welke gemeente zij wil fuseren. De gemeenteraadsleden nemen alle verzamelde informatie en gegevens (vanaf 2012) mee in de afwegingen om tot het uiteindelijke fusiekeuze-besluit te komen. Alle informatie is gebundeld in een eindrapportage (PDF, 1.021 kB) met afsprakenlijst (PDF, 124 kB). De afsprakenlijst is een vergelijkend overzicht van toezeggingen en afspraken van Amsterdam, Haarlemmermeer en Velsen.

De bespreking is in de commissievergadering op dinsdag 21 juni 2016 en op 28 juni 2016 zal de gemeenteraad een besluit nemen. Alle vergaderstukken zijn te vinden op de pagina van de gemeenteraad.
 

Bewonersbijeenkomst op 8 juni 2016 in de Zoete Inval

Op 8 juni organiseren wij een avond voor onze inwoners in de Zoete Inval vanaf 20.00 uur. Wij nodigen inwoners voor deze bijeenkomst van harte uit om vragen te stellen en om de mening te geven. De raadsleden, die uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor afwegingen en keuze van de fusiepartner, kunnen uw inbreng meenemen bij de afwegingen. Ook vertegenwoordigers van Amsterdam, Haarlemmermeer en Velsen zullen bij deze bijeenkomst aanwezig zijn zodat u uw vragen kunt stellen.

In verband met de organisatie vragen wij u om u aan te melden via dit formulier.

Programma-opzet

Om uw vragen te kunnen stellen aan de drie gemeenten, plannen we op de avond drie rondes in. Op deze manier bent u in de gelegenheid om elke gemeente te bevragen. Op de avond zelf volgt nog een uitgebreide uitleg over het programma. De avond duurt tot circa 22.00 uur. Kunt u niet komen? Het is ook altijd mogelijk om een reactie achter te laten.

Verdiepingsvragen

De afgelopen maanden vonden er verdiepende plaats met de gemeenten Amsterdam, Haarlemmermeer en Velsen. Er zijn meer dan 100 vragen gesteld. Hieronder vindt u de vragen en de beantwoording per gemeente.

 

 

Commissievergadering 10 maart 2016 in de Zoete Inval Haarlemmerliede

De kandidaat-fusiegemeenten leverden in februari hun position papers in waarin ze duidelijk maken waarom juist zij de beste fusiegemeente zouden zijn. Op basis van de ingediende ‘position papers’, de presentaties, vragen en antwoorden, conferenties, financiële rapporten, etc. maakten de raads- en commissieleden in de commissievergadering van 10 maart 2016 een afweging met welke potentiële fusiepartners verdere gesprekken worden gevoerd (de zogenaamde ‘shortlist’). Uiteindelijk gaven de commissieleden aan verdiepende gesprekken te gaan voeren met de gemeenten Amsterdam, Haarlemmermeer en Velsen. De afwegingen van de vijf politieke partijen (PDF, 37 kB) kunt u via onze website teruglezen. Let op, deze optekening is door de afdeling communicatie opgesteld, het officiële verslag vindt u op de website van de gemeenteraad (agendapunt 3B).

De stukken van de commissievergadering, waaronder de position papers, kunt u inzien via deze pagina (position papers vindt u onder kopje 'bijlagen 8').
 

Juni 2015

Op 16 juni 2015 nam de gemeenteraad een belangrijk besluit. Namelijk dat de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude gaat koersen op een bestuurlijke fusie. De gemeenteraad gaf toen ook het college de opdracht om te onderzoeken welke gemeente het beste de belangen van ons gebied en de samenleving kan borgen in de toekomst. Op basis van deze opdracht is er een plan van aanpak opgesteld dat de raad op 24 november heeft besproken.
 

Fasen

Voor het totale traject naar de bestuurlijke fusie onderscheiden we vijf fasen. De eerste fase hebben we met het raadsbesluit van 16 juni 2015 afgerond. De volgende stap is gericht op de voorbereidingen voor de verkenningsgesprekken met mogelijke fusiepartners. Die voorbereiding houdt onder andere in dat we de belangrijkste kernwaarden concreter maken en een afwegingskader gaan opstellen. 
In 2016 is gestart met het voeren van gesprekken met buurgemeenten. Het college voert de gesprekken namens de gemeente en wordt hierin bijgestaan door specialisten die beschikken over kennis en expertise op het gebied van fusie- en herindelingstrajecten.
 

Experttafel

Onze gemeente beschikt over een breed maatschappelijk middenveld. Denk aan de dorpsraden en de dorpsvereniging, sportverenigingen, ondernemersverenigingen, scholen, culturele organisaties, etc. Het zijn belangrijke ‘stakeholders’ die wij betrekken bij het toekomstproces. Naast deze stakeholders nodigen we ook inwoners uit voor de Experttafel. Via de tafel informeren wij de stakeholders over de stappen die wij nemen in het toekomstproces. De data waarop de Experttafels plaatsvinden: 26 november 2015, 25 januari 2016, 4 maart 2016, 21 maart 2016, 9 mei 2016, 8 juni 2016. 
 

Belangrijke waarden

In de eerste fase van het proces hebben we bij inwoners en ondernemers belangrijke waarden van onze gemeente opgehaald. Zo bleek dat inwoners veel belang hechten aan de groene structuur van ons gebied. Ook kleinschaligheid en eigenheid van de verschillende dorpen kwam veelvuldig terug. Het behoud van voorzieningen zoals winkels, scholen, dorpshuizen en kinderspeelplaatsen is cruciaal. Opvallend is dat inwoners en bedrijven hier zeer eensgezind over zijn. Kortom, deze waarden moeten behouden blijven en staan in het waardeprofiel (PDF, 170 kB).
 

Uitgangspunten

De gemeente voert de gesprekken waarbij bovengenoemde waarden de uitgangspunten vormen. Uiteindelijk willen we naar een toekomstpartner die voldoende bestuurskracht heeft om het groene gebied en de leefbaarheid in de kernen te borgen. De uiteindelijke nieuwe gemeente zal dan beter in staat zijn om regie te voeren en (strategisch) beleid te ontwikkelen op de twee onderwerpen. Maar ook zal de dienstverlening verbeteren omdat de organisatie minder kwetsbaar is en omdat er meer specialisten in dienst zijn. 
 

Wij houden u op de hoogte

Omdat de toekomst van onze gemeente ons allemaal aangaat, blijven wij u ook in de vervolgstappen informeren. Dat doen wij via de speciale Horizon&Stipkranten die regelmatig verschijnen. Daarnaast gebruiken we het Digitale Nieuwsblad. Als u op de hoogte wilt blijven van het proces, dan kunt u dit aangeven door een mail te sturen aan communicatie@haarlemmerliede.nl. Volg ons ook via Twitter: @GemeenteHenS
 

Het proces in tijd van 2014-2016 vindt u hieronder

Klik om te vergroten

Nieuws

Ga naar Haarlemmerliede-Haarlemmermeer.nl voor veelgestelde vragen en het nieuws over de samenvoeging met Haarlemmermeer.
 


 

 

Eerste Kamer besluit 10 juli over fusie

woensdag 20 juni 2018
vergaderstukken

Na het besluit van de Tweede Kamer over de samenvoeging van Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer in april van dit jaar, is het nu de beurt aan de Eerste Kamer. Lees verder

Inschrijven voor sociale huurwoning verandert

woensdag 20 juni 2018
Logo Woningnet

Het inschrijven voor sociale huurwoningen verandert na de fusie met de gemeente Haarlemmermeer op 1 januari 2019. Lees verder

Subsidies. Wat verandert er?

woensdag 20 juni 2018
Logo Haarlemmermeer

Omdat de gemeentelijke fusie vanaf 1 januari 2019 een feit is, is er dan nog maar één subsidiesysteem. Maar subsidies voor 2019 moeten dit jaar (2018!) al worden aangevraagd. Lees verder

Kees Bos is participatieproof

maandag 11 juni 2018
Raymond van Haeften en Kees Bos

Een doorgewinterde Zwanenburger die participatieproof wordt verklaard door een wethouder uit Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Niet logisch? Toch wel!Lees verder

Tweede Kamer stemt voor samenvoeging

dinsdag 24 april 2018
Burgemeesters Onno Hoes en Pieter Heiliegers

Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer vormen vanaf 1 januari 2019 samen een gemeente. (foto: Henk van Ommeren)Lees verder

Motie in Tweede Kamer over grenscorrectie bij samenvoeging

woensdag 18 april 2018
De burgemeesters Onno Hoes (links) en Pieter Heiliegers voor Sugar City

De Tweede Kamer debatteerde woensdag 18 april over de wet over de samenvoeging van de gemeenten Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude (HenS). De coalitie heeft een motie ingediend om de provincie te verzoeken na de herindeling met partijen te onderzoeken of er een grenscorrectie met betrekking tot Spaarndam nodig is.Lees verder

Haarlemmermeer krijgt levend logo

dinsdag 27 maart 2018
Het nieuwe logo van de gemeente Haarlemmermeer na de fusie met Haarlemmerliede en Spaarnwoude

De nieuwe gemeente Haarlemmermeer is vanaf de fusie in 2019 herkenbaar aan een kleurrijke H die voortdurend van gedaante verandert. Dat is de keuze van vijfduizend inwoners en van de gemeentebesturen van Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer. Lees verder

Stem ook voor de nieuwe huisstijl

dinsdag 06 februari 2018
Burgemeester Onno Hoes, wethouder Ap Reinders en burgemeester Pieter Heiliegers brengen hun stem uit

Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer gaan vanaf 2019 samen verder als één gemeente. Bij een nieuwe gemeente hoort een nieuwe huisstijl. De gemeenten presenteren daarom drie kleurrijke voorstellen en nodigen iedereen uit om zijn of haar favoriet te kiezen. Lees verder

Verbouwing gemeentehuis van start

woensdag 01 november 2017
Verbouwing gemeentehuis van start

Met ingang van 1 januari 2018 doet het gemeentehuis van Haarlemmerliede en Spaarnwoude onder andere dienst als servicecentrum ook van de gemeente Haarlemmermeer. Lees verder

Ministerraad stemt in met fusie

zaterdag 09 september 2017
logo samenvoeging Natuurlijk Verbonden

De Ministerraad heeft vrijdag 8 september ingestemd met de aanbieding van negen herindelingsvoorstellen aan de Raad van State. Een daarvan gaat over de samenvoeging van de gemeenten Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer. Lees verder

<< Eerste < Vorige 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 Volgende > Laatste >>

 

'Natuurlijk Verbonden'-krant

Tijdens het proces informeren wij onze inwoners via 'Natuurlijk verbonden'-krant, een gemeenschappelijke uitgave met Haarlemmermeer. Dit is de opvolger van de 'Horizon en Stipkrant'.
Natuurlijk verbonden is vier keer verschenen. Per juli 2017 is het nieuws over de nieuwe gemeente opgenomen in de InforMeer, onderdeel van HCnieuws, dat ook in onze gemeente wordt verspreid.
 

 

Horizon & Stip-krant

 

Video over toekomst

Begin maart vonden er video-opnames plaats in de gemeente. Een camerateam peilde de mening van inwoners over de toekomst van Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Diverse meningen passeerden de revue. Het resultaat is hieronder te bekijken.