Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

Nieuws

Fusienieuws

www.Haarlemmerliede-Haarlemmermeer.nl

Op Haarlemmerliede-Haarlemmermeer.nl staan veelgestelde vragen en alle info over de samenvoeging met Haarlemmermeer.
 

Kalender

kalender gemeente Haarlemmeliede en Spaarnwoude

Vergaderingen, bijeenkomsten en andere nuttige data vindt u op de kalender van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.
 


 

Raad vergadert op 16 juni over toekomst

maandag 15 juni 2015

Het proces Horizon en Stip, over de bestuurlijke toekomst van de gemeente, nadert een belangrijk stadium. Aanstaande dinsdag 16 juni 2015 zal de gemeenteraad besluiten over dit belangrijke onderwerp. Zoals u misschien weet, heeft de commissie Raadsvoorbereiding op 4 juni jongstleden het voorliggende advies besproken. Alles gehoord hebbende, zal de gemeentraad nu in de (openbare) vergadering van 16 juni hier over besluiten.  DeLees verder

Commissie vergadert over toekomst op 4 juni

woensdag 03 juni 2015

Het proces Horizon en Stip, over de bestuurlijke toekomst van de gemeente, nadert een belangrijk stadium. Aanstaande donderdag 4 juni 2015 vergadert de commissie Raadsvoorbereiding over het uiteindelijke advies aan de raad over dit belangrijke onderwerp. Zoals u misschien weet, heeft de commissie op 28 april jongstleden een voorlopig advies geformuleerd over de bestuurlijke toekomst. Op 11 mei 2015 was er een inspraakbijeenkomst waar inwonersLees verder

Omgevingsvergunning voor outletcenter verleend

vrijdag 22 mei 2015

Op 20 mei 2015 maakte het college van Haarlemmerliede en Spaarnwoude bekend dat de omgevingsvergunning voor de bouw van een Outletcenter op het terrein van Sugar City in Halfweg is verleend. Projectontwikkelaar NEINVER realiseert het outletcentrum op het voormalige industrieterrein van Sugar City in Halfweg. Het winkelcentrum zal een oppervlakte hebben van 18.000 m2 en er zullen ongeveer 150 winkels in komen. Ook is er 1.000 m2 oppervlakteLees verder

Bijeenkomst op 11 mei over toekomst gemeente

woensdag 06 mei 2015

Op basis van de conclusies van het verdiepingsonderzoek van adviesbureau Berenschot en van de overige rapportages, waaronder het waardeprofiel, de nota Realistisch Toekomstperspectief en de conclusies van adviesbureau Wagenaar en Hoes heeft het college van burgemeester en wethouders van Haarlemmerliede en Spaarnwoude een raadsvoorstel opgesteld over de toekomstrichting van de gemeente. Het voorstel ligt in dezelfde lijn als de conclusiesLees verder

Raadscommissie op 28 april over bestuurlijke toekomst gemeente

woensdag 22 april 2015

Op basis van de conclusies van het verdiepingsonderzoek van adviesbureau Berenschot en van de overige rapportages, waaronder het waardeprofiel, de nota Realistisch Toekomstperspectief en de conclusies van adviesbureau Wagenaar en Hoes heeft het college van burgemeester en wethouders van Haarlemmerliede en Spaarnwoude een raadsvoorstel opgesteld over de toekomstrichting van de gemeente. Het voorstel ligt in dezelfde lijn als de conclusiesLees verder

Resultaten verdiepend onderzoek Berenschot gepresenteerd

donderdag 09 april 2015

Op 8 april vond er een bijeenkomst plaats in de Zoete Inval waarbij Hans van der Werff van Berenschot een toelichting gaf op de resultaten van het verdiepingsonderzoek naar de toekomst van de gemeente. Er waren circa 120 belangstellenden aanwezig. Na de presentatie van Hans van der Werff werden er verschillende vragen gesteld.   Onderzoek Berenschot voerde de afgelopen maanden onderzoek uit naar verschillendeLees verder

Bijeenkomsten over de toekomst op 18 en 19 februari

donderdag 22 januari 2015

Onze gemeente gaat een spannende tijd tegemoet. Voor de zomer neemt de gemeenteraad een besluit over de toekomst van de gemeente. Een besluit dat zorgvuldig en met goede overwegingen genomen moet worden. Daarom voert een extern bureau onderzoek uit. Dat gaat onder andere over de bestuurlijke kracht van onze gemeente. Het eerste gedeelte van het onderzoek is gereed en de resultaten staan in een tussentijdse rapportage. Maar het rapportLees verder

Inloopmiddag/avond Gebiedsvisie Dorpskern Halfweg

woensdag 21 januari 2015

De ontwerp gebiedsvisie dorpskern Halfweg ligt ter inzage vanaf 12 januari 2015. Graag informeren wij u over deze visie via een inloopmiddag/avond op 29 januari 2015 van 17.00 –20.00 uur in het gemeentehuis. Er is een maquette opgesteld en u kunt dan vragen stellen aan medewerkers van de gemeente over proces en inhoud van de gebiedsvisie. De inspreektermijn loopt tot en met 22 februari 2015. Na afloop van de inspraakperiode stelt hetLees verder

Stedenbouwkundige plannen Dr. W. Nijestraat en Ringweg

vrijdag 16 januari 2015

Het college van burgemeester en wethouders heeft voor de winkeltjes aan de Dr. W. Nijestraat èn het braakliggend terrein aan de rand van SV Spaarnwoude, op de hoek Ringweg – Brabantiapad in Spaarndam een Stedenbouwkundig Programma van Eisen vastgesteld. Hieronder vindt u de plannen. Stedenbouwkundige plannen voor de Dr. W. Nijestraat (Pdf, 1919 kB) Stedenbouwkundige plannen voor de Ringweg in Spaarndam-Oost (Pdf, 1518 kB) De gemeenteLees verder