Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

Nieuws

Herindelingsontwerp levert ruim 200 zienswijzen op

vrijdag 17 februari 2017

Tot en met 10 februari 2017 konden inwoners en ondernemers reageren op het herindelingsontwerp voor de samenvoeging van Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer door een zienswijze in te dienen. In totaal kwamen er bij beide gemeentes 212 zienswijzen binnen.

Aantal ingediende zienswijzen

Het merendeel van de zienswijzen - 198 - is afkomstig uit Spaarndam-Oost. Verder zijn er zienswijzen ontvangen uit Haarlem, Haarlemmerliede, Heemstede, Halfweg, Spaarndam-West, Velsen en Zwanenburg. 172 mensen hebben hun handtekening gezamenlijk gezet onder een zienswijze. Daarnaast zijn er 40 individuele zienswijzen ingediend.

Grote meerderheid ondersteunend

Het merendeel van de mensen die een zienswijze hebben ingediend ondersteunt het voornemen dat de gemeente Haarlemmerliede in zijn geheel samengaat met Haarlemmermeer. Dat geldt voor 192 indieners. Twee indieners waren neutraal en er werden 18 zienswijzen ingediend die kanttekeningen plaatsen bij het herindelingsontwerp zoals dat nu voorligt.

Organisaties en gemeenten

Ook maatschappelijke organisaties hebben een zienswijze ingediend: de dorpsvereniging Haarlemmerliede Spaarnwoude, de dorpsraad Zwanenburg-Halfweg, de ondernemersvereniging Halfweg, Zwanenburg, Boesingheliede & omstreken, de stichting dorpsraad Spaarndam, stichting Historisch Halfweg en de stichting Vrienden Stoomgemaal Halfweg. Drie gemeenten hebben een zienswijze ingediend.

Hoe nu verder?

Op 23 maart 2017 vindt een hoorzitting van de beide gemeenteraden plaats in de Zoete Inval in Haarlemmerliede. Dan hebben de indieners de gelegenheid om hun zienswijze toe te lichten. De beide colleges stellen een reactienota op. Deze leggen zij voor aan de beide gemeenteraden. De reactienota wordt op 14 maart 2017 openbaar gemaakt. De gemeenteraden van Haarlemmerliede en Spaarnwoude en van Haarlemmermeer wegen alle zienswijzen mee bij het vaststellen van het herindelingsadvies op 13 april 2017.

Traject bij provincie en ministerie

Dit herindelingsadvies, inclusief een overzicht van de zienswijzen en een reactienota daarop van de twee gemeenten, gaat naar de provincie Noord-Holland die hierover ook haar mening geeft. Samen met deze zienswijze wordt het advies naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gestuurd. De minister legt het wetsvoorstel voor aan de Tweede en Eerste Kamer. Naar verwachting kiezen november 2018 de  bewoners van Haarlemmermeer én van Haarlemmerliede en Spaarnwoude één gezamenlijke gemeenteraad. Vanaf 1 januari 2019 is er één nieuwe gemeente.

https://www.haarlemmerliede.nl/fileadmin/2017/fusie/Infographic_Zienswijzen.jpg