Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

Nieuws

Nog geen verlichting fietspad ter hoogte van gemeentehuis en Sugar City

woensdag 15 februari 2017

[Update 9 februari] Door de nog niet afgeronde werkzaamheden van de netwerkbeheerder(s) is de aansluiting van de openbare verlichting nog niet gerealiseerd.

Zowel de werkzaamheden van TENNET (aan het hoofdnet) als van Liander (aan de onderliggende schakelkasten) moeten afgerond zijn om de lichtmasten aan te kunnen sluiten.

Tot dan is er nog geen aparte verlichting voor het fietspad aan de Haarlemmerstraatweg in Halfweg, ter hoogte van het gemeentehuis en Sugar City. Het stuk langs de ringvaart is wel verlicht.

In de week na het aansluiten van de verlichting worden er nog afrondende testwerkzaamheden gedaan.