Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

Nog geen verlichting fietspad ter hoogte van gemeentehuis en Sugar City

woensdag 01 maart 2017

[Update 1 maart] De werkzaamheden van de netwerkbeheer staan nu ingepland voor 3 maart. Pas als deze zijn afgerond kan de aansluiting van de openbare verlichting worden gerealiseerd.

Zowel de werkzaamheden van TENNET (aan het hoofdnet) als van Liander (aan de onderliggende schakelkasten) moeten afgerond zijn om de lichtmasten aan te kunnen sluiten.

Tot dan is er nog geen aparte verlichting voor het fietspad aan de Haarlemmerstraatweg in Halfweg, ter hoogte van het gemeentehuis en Sugar City. Het stuk langs de ringvaart is wel verlicht.

In de week na het aansluiten van de verlichting worden er nog afrondende testwerkzaamheden gedaan.