Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

Nieuws

In 2018 renovatie riool Spaarndam

vrijdag 17 februari 2017

De gemeente Haarlemmerliede heeft met het Hoogheemraadschap Rijnland afspraken gemaakt om de afvoer van hemelwater te gaan scheiden van het gemengde rioolsysteem.

Voor Spaarndam is een masterplan opgesteld waarmee in een aantal jaar het totale rioolsysteem wordt aangepakt. De kosten voor dit project, bijna 6 miljoen euro, worden gedekt uit het Gemeentelijk Riolering Plan (GRP).

Masterplan

De gemeenteraad van Haarlemmerliede is op 26 mei 2016 akkoord gegaan met het Masterplan Afkoppelen Spaarndam. Hierin zijn de maatregelen en voorbereidingswerkzaamheden opgenomen voor het scheiden van het gemengde riool en de hemelwaterafvoer. Dit project wordt in negen fases uitgevoerd. Spaarnebuiten en Waterwende vallen buiten dit project omdat daar de aparte afvoer van hemelwater al is gerealiseerd.
Elke fase duurt totaal één jaar. Dat is inclusief voorbereiding en de uitvoering van de werkzaamheden die naar verwachting per fase een paar maanden in beslag nemen.

Vervangen riool

In een groot deel van Spaarndam moet het riool worden vervangen vanwege de leeftijd. Besloten is nu om het scheiden van het hemelwater gelijktijdig uit te voeren. Voor het milieu is dit veel beter want er hoeft minder rioolwater te worden gezuiverd. Het hemelwater wordt via de sloot langs de Zijkanaal C Weg op het oppervlaktewater geloosd. Tevens bekijkt de gemeente of allerlei andere zaken zoals groenvoorziening, het parkeren en de verlichting gelijktijdig kunnen worden uitgevoerd. Het streven bij de verlichting is om overal LED verlichting aan te leggen.

Wat betekent dit?

De aanleg van dit gescheiden rioolsysteem betekent dat er bij iedere woningaansluiting twee ontstoppingsputten moeten worden ingegraven. Dit gebeurt op de grens van de erfafscheiding op het terrein van de woning. Het afvalwater wordt aangesloten via een van de putten op het hoofdriool. De bewoners worden zelf verantwoordelijk voor het aansluiten van de hemelwaterafvoer aan de straatzijde op de tweede put. Vooralsnog is dit niet verplicht, maar er zijn gemeenten waar dit wel het geval is. De bedoeling is dat begin 2018 gestart zal worden met fase 1A. Het totale krediet is gegeven, maar de plannen komen voor iedere fase terug op de agenda van de gemeenteraad. Er zullen maatregelen worden genomen om te zorgen dat de bewoners zo min mogelijk hinder zullen ondervinden van de werkzaamheden. Hierbij zal aandacht zijn voor de bereikbaarheid voor hulpdiensten en bijvoorbeeld de reinigingsdienst.

In een vroeg stadium, voordat de werkzaamheden van start gaan, krijgen de inwoners van Spaarndam een toelichting op de plannen.