Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

Peilwerkzaamheden bij Zijkanaal F

woensdag 12 april 2017
Zijkanaal F

Voor het in kaart brengen van de aangegroeide baggerlaag in het Zijkanaal F starten deze week peilwerkzaamheden met camera en sonar.

Ophoping van bagger

In alle wateren ligt op de bodem een laag bagger. Een mengeling van plantenresten en bezonken slib. De aangroei van bagger is een natuurlijk proces. Gemiddeld groeit bagger met ongeveer een centimeter per jaar. Om te voorkomen dat onze wateren steeds minder diep worden, moet de bagger eens in de zoveel tijd weggehaald worden. Dit garandeert een goede doorstroming van het water, het voorkomt wateroverlast en de waterkwaliteit en het waterleven gaan er op vooruit. Vooral ondiepe vaarten en sloten knappen er vaak flink van op.

Metingen in Zijkanaal F

Om voor een goede doorstroming te zorgen gaat het Hoogheemraadschap van Rijnland nu aan de slag met baggerwerkzaaheden in Zijkanaal F. Eerst wordt het profiel onder het wateroppervlak in beeld gebracht. Hiervoor gebruikt Rijnland een Multibeam en Grondradar. Dit houdt in dat er een complexe camera onder een bootje wordt gehangen. Met behulp van sonar kan er heel nauwkeurig berekend worden waar de bagger zich bevindt op de bodem en tot hoe ver deze onder het wateroppervlak ligt. Ook wordt er in een bootje een grondradar geplaatst waarmee de vaste bodem tot een diepte van 2 tot 3 meter onder de baggerlaag kan worden ingemeten.

De combinatie van deze methodes zorgt ervoor dat Rijnland inzicht krijgt in hoeveel bagger er precies in de watergang zit.

Om precies te weten hoe dik de baggerlaag  is en hoe diep de bodem is, wordt ook handmatig gemeten met een peilstok. Eigenaren van een woonboot krijgen tijdig bericht wanneer de werkzaamheden plaatsvinden.

Start werkzaamheden

De start van de werkzaamheden is gepland op 12 april. Het traditionele peilen met de peilstok vindt medio mei plaats.
Bij Zijkanaal F worden de komende periode verschillende werkzaamheden uitgevoerd, zoals de herinrichting van de N200 door Rijkswaterstaat en de reconstructie van de Sluisjes Halfweg door Rijnland. Om al deze werkzaamheden optimaal uit te kunnen voeren met zo min mogelijk overlast voor de omgeving, stemt Rijnland de baggerwerkzaamheden af op de al ingeplande werkzaamheden.