Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

Inspraak nieuw geluidbeleid voor Amsterdamse evenementen

woensdag 02 augustus 2017
geluid

De gemeente Amsterdam heeft het afgelopen jaar nieuw geluidbeleid ontwikkeld voor evenementen. Dit beleid is gebaseerd op uitgebreid onderzoek en is een belangrijk onderdeel van het evenementenbeleid dat op 1 januari in 2018 ingaat.

Eén van de locaties waar het om gaat is het N1-terrein aan de Wethouder van Essenweg. De gemeente Amsterdam is van plan om op dit terrein 14 tot 16 evenementen te houden waarbij circa 40.000 bezoekers aanwezig kunnen zijn. De locatie van het N1-terrein ligt dicht bij onze gemeentegrens. Het is de verwachting dat de te houden evenementen (ernstige)  geluidsoverlast zullen veroorzaken in de omgeving.

 

U kunt tot en met 22 september 2017 een inspraakreactie indienen.

 

Dat kan op de volgende manieren

·         Schriftelijk: stuur uw reactie naar Burgemeester en Wethouders van Amsterdam, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam, onder vermelding van 'Inspraakreactie nieuw geluidbeleid voor Amsterdamse evenementen'. De inspraakbrief moet door u ondertekend zijn en ten minste uw naam, adres en woonplaats bevatten.

·         Of reageren via het online formulier.

 

Het nieuwe geluidbeleid voor evenementen in Amsterdam, beleidsregel en locatieprofielen, ligt ook vanaf 24 juli ter inzage bij alle Stadsloketten.

 

Het college van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude adviseert inwoners en andere belanghebbenden om een zienswijze in te dienen.

 

Meer informatie vindt u op de site van Amsterdam: bit.ly/2u3gjnG