Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

Omgevingsvergunning en evenementenvergunning Dockyard festival Amsterdam

donderdag 05 oktober 2017
Het festivalterrein voor Dockyard

De gemeente Amsterdam heeft op 27 september 2017 een omgevingsvergunning en op 4 oktober 2017 een evenementenvergunning verleend voor het houden van het evenement Dockyard op 21 oktober 2017.

Dockyard is een dancefestival dat op 21 oktober 2017 van 11:00 uur t/m 23:00 uur wordt gehouden op het N-1 kavel.

Klik hier voor de vergunningen:

Omgevingsvergunning

Evenementenvergunning

Als u bezwaren heeft tegen dit evenement kunt u een bezwaarschrift indienen bij het algemeen bestuur van de bestuurscommissie stadsdeel Nieuw-West. U kunt uw bezwaarschrift sturen naar  Postbus 2003, 1000 CA Amsterdam. Vermeld in uw bezwaarschrift uw naam, adres en telefoonnummer, de datum waarop u het bezwaarschrift indient en uw handtekening, het besluit waartegen u bezwaar maakt, datum en referentienummer/kenmerk van het besluit en waarom u bezwaar maakt.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen, dat het besluit waartegen u bezwaar maakt geldig blijft totdat over uw bezwaar is beslist.

Bij grote spoed kunt u (tegen kosten) een zogeheten voorlopige voorziening aanvragen. Dit is een spoedprocedure waarmee het genomen besluit tijdelijk kan worden ingetrokken en/of andere maatregelen kunnen worden getroffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening dient u in bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, Afdeling Publiekrecht – team bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Dat kan ook via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD nodig.