Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

Groenonderhoud sluizencomplex Halfweg

donderdag 23 november 2017
Sluizen in Halfweg

Eind november 2017 start het hoogheemraadschap van Rijnland met groot groenonderhoud ter hoogte van het oude sluizencomplex tussen de Dubbele Buurt en het station, langs de Oude Haarlemmerstraatweg in Halfweg.

De oude sluismuren hebben te lijden onder de wortelgroei van de planten en bomen. Dat gaat ten koste van de veiligheid van de sluismuren, die hierdoor steeds minder stabiel worden. Ook ontstaan hierdoor onveilige situaties voor passanten en het vaarverkeer. Vandaar dat de sluiswanden en de eilanden helemaal worden vrijgemaakt van begroeiing en bomen.

 

De werkzaamheden duren naar verwachting circa drie weken. Enige hinder voor fiets- en wandelverkeer van en naar het station is niet uit te sluiten. Het fietspad blijft gedurende de werkzaamheden in principe gewoon open. Verkeersregelaars leiden één en ander in veilige banen.

Voor vragen over de werkzaamheden kunt u terecht bij de heer Gerard Moliej

van de afdeling onderhoud bij het hoogheemraadschap: telefoon 071-3063607,

of per e-mail Gerard.Moliej@rijnland.net.