Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

Ook in 2018 inzameling kerstbomen

woensdag 20 december 2017
kerstboom

Op woensdag 10 januari 2018 kan de jeugd tot 16 jaar uit Haarlemmerliede en Spaarnwoude weer kerstbomen inleveren. De kids ontvangen per ingeleverde kerstboom vijftig eurocent.

De Milieuraad en de buitendienst van Haarlemmerliede en Spaarnwoude organiseren de inzameling. Om te voorkomen dat de kerstbomen via het huisvuil worden aangeboden of in de plantsoenen en sloten terechtkomen, vragen wij uw medewerking bij het inzamelen van kerstbomen. Het gaat uitsluitend om echte kerstbomen, zonder versiering en zonder plastic pot of kruis.

 

Volgens Meerlanden waar al het groene afval gecomposteerd wordt, geeft de kerstboom veel problemen, doordat de stam niet composteert. Om die reden worden kerstbomen versnipperd. De snippers worden verspreid in plantsoenen om onkruid tegen te gaan. Ook worden de snippers gebruikt bij het onderhoud van wandelpaden.

 

Voor elke ingeleverde kerstboom krijg je € 0,50, handje contantje. Hoe meer ingeleverde kerstbomen, des te hoger deze bijverdienste. Je kunt de kerstbomen inleveren op woensdag 10 januari 2018 op de volgende plaatsen:

 

●          Halfweg, Margrietplantsoen, 13.30 -15.00 uur

●          Haarlemmerliede, Dorpsplein, 13.30 - 14.00 uur

●          Spaarndam, Claes van Kietenstraat nabij Sint Adalbertusschool, 13.30 - 15.00 uur

 

Burgemeester en wethouders van Haarlemmerliede en Spaarnwoude is blij dat de jeugd mee wil helpen om de gemeente en het milieu op deze manier schoon te houden. Wij hopen op een succesvolle actie op 10 januari 2018!