Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

Intentieovereenkomst aardgasvrije nieuwbouw in de regio

donderdag 01 februari 2018
logo duurzaam bouwen congres

Op 1 februari hebben de gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) een grote stap gezet op weg naar een aardgasvrije toekomst. Tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres in Hoofddorp ondertekenden 23 van de 33 gemeenten uit de regio, waaronder Haarlemmerliede en Spaarnwoude, een intentieovereenkomst om nieuwbouwwoningen in deze regio te realiseren zonder aardgasaansluiting.

De overeenkomst beperkt zich niet alleen tot nieuwbouwplannen waarover nog moet worden besloten. In de overeenkomst staat ook dat waar mogelijk eerder vastgestelde plannen alsnog worden beoordeeld op de haalbaarheid van een aardgasvrije oplevering.

Noodzakelijke energietransitie
Een van de doelen van de MRA-samenwerking is de versnelling van de woningbouwopgave met maar liefst 230.000 tot 2040. Dat betekent de bouw van gemiddeld 10.000 nieuwe woningen per jaar tot 2040. Met het oog op de energietransitie moeten deze woningen aardgasvrij worden opgeleverd, waarbij de markt wordt uitgedaagd om energieleverende woningen te realiseren. De energietransitie is noodzakelijk, gezien de afspraak in het Energieakkoord om in 2050 een bijna volledig duurzame energievoorziening te realiseren.

Geen onderlinge concurrentie
Het initiatief voor deze intentieovereenkomst is onder regie van de Haarlemse wethouder Cora-Yfke Sikkema en de Amsterdamse wethouder Abdeluheb Choho van start gegaan. ‘Regionale samenwerking binnen de Metropoolregio Amsterdam heeft veel voordelen boven een lokale aanpak,’ zegt gedeputeerde Jack van der Hoek van de provincie Noord-Holland. ‘Door de regionale aanpak wordt een aardgasvrije ontwikkeling van nieuwbouwwoningen gestimuleerd zonder dat gemeenten elkaar daarbij onderling beconcurreren. Ontwikkelaars zullen niet de behoefte voelen om naar andere gemeenten in de regio te gaan, omdat het beleid over gelijk is.’

Ontwikkeling brede aanpak
Daarnaast brengt de gezamenlijke aanpak de opgave en ervaringen veel beter in kaart dan wanneer één enkele gemeente ervaring opdoet met het aardgasvrij bouwen van nieuwbouwwoningen. Op basis hiervan kan een brede aanpak worden ontwikkeld, die inzetbaar is in uiteenlopende situaties. Deze lessen worden ook gedeeld met projectontwikkelaars in de regio.

Duidelijkheid en gemak
Bovendien geeft een regionaal standpunt duidelijkheid aan inwoners: aardgasvrij is de weg die we vanaf nu inslaan. Dit zorgt ook voor gemak in de toekomst, immers elke woning met een aardgasaansluiting moet later alsnog worden aangepast om aan de doelen van 2050 te voldoen.

Ondertekening overeenkomst
Niet alle gemeenten in de MRA hebben de overeenkomst ondertekend. Dat komt doordat soms lokaal al afspraken zijn gemaakt over de weg naar een aardgasvrije toekomst. Dat is onder meer het geval voor de gemeenten in de deelregio Gooi en Vechtstreek.