Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

Drie Koninklijke onderscheidingen in Haarlemmerliede en Spaarnwoude

donderdag 26 april 2018
Locoburgemeester Raymond van Haeften met de decorandi

26 april, de dag voor Koningsdag is traditioneel de dag van de Lintjesregen.

Mensen uit het hele land die veel voor de gemeenschap hebben gedaan en vaak nog doen, krijgen uit handen van de burgemeester, in naam van de Koning, een Koninklijke onderscheiding opgespeld. Dit jaar viel deze eer te beurt aan drie inwoners van Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Locoburgemeester Raymond van Haeften reikte de onderscheidingen uit.

De heer Chris Buzink (1951) uit Haarlemmerliede kreeg zijn onderscheiding voor het vele vrijwilligerswerk dat hij in Haarlemmerliede doet. Zowel bij ijsclub De Liede van 1889 als bij de Dorpsvereniging Haarlemmerliede en Spaarnwoude vervult hij nog steeds diverse functies. Bij de ijsclub begon hij in 1993 en is hij nu als webmaster verantwoordelijk voor de website. De Dorpsvereniging doet al sinds 1998 nooit tevergeefs een beroep op de heer Buzink. Hier zijn het archief en de website, die hij zelf bouwde, bij hem in goede handen. Voor buurthuis De Stoep vervult hij al jaren bestuursfuncties. Daarnaast is hij webmaster voor de websites van een aantal non-profitverenigingen en instellingen: Oranjevereniging Prinses Margriet, RK Parochie St. Jacobus De Meerdere en het Spaarndamfonds. Bijna 20 jaar lang zet de heer Buzink zich belangeloos in voor het verenigingsleven in zijn gemeente.

Mevrouw Tonny Kortekaas-Thorborg (1958) uit Haarlemmerliede werd onderscheiden voor het feit dat zij sinds 1985 samen met haar man zeker acht pleegkinderen opving die zo hard een warm thuis nodig hadden. Vaak was er sprake van dwang. Dat betekende dat de pleegouders niet alleen verantwoordelijk waren voor het opvoeden van kinderen. Ook het bevorderen van contact tussen kind en ouder(s) hoorde hierbij. In deze periode heeft zij de organisatorische veranderingen binnen de pleegzorg van dichtbij meegemaakt. Naast de activiteiten als pleegouder is Tonny Kortekaas actief bij de pleegouderraad. Eerst betrokken bij de secretariële taken, sinds 2016 als voorzitter van de pleegouderraad van Kenter Jeugdhulp, de raad die opkomt voor de belangen van alle pleegouders van Kenter Jeugdhulp. Het is mede dankzij mevrouw Kortekaas-Thorborg dat deze pleegouderraad er nu weer is. Naast alle activiteiten als pleegouder is zij betrokken geweest bij de oprichting van de Dorpskrant Haarlemmerliede en heeft een aantal jaren als lid van de redactieraad opgetreden. Een functie die zij op dit moment ook weer vervult. 

De heer Sander Ruitenbeek (1949) uit Spaarndam is geen onbekende in zijn woonplaats. Hij verdient zijn onderscheiding voor het vele vrijwilligerswerk vooral op het gebied van koren en zang. Zo is hij al vanaf 1996 actief bij het Koninklijk Haarlems Mannenkoor Zang en Vriendschap, als penningmeester en als voorzitter. Van 2000 tot 2015 was hij ook voorzitter van het Koninklijk Nederlands Zangers Verbond (KNZV). Ook vervulde hij een functie in de PR-commissie. Daarnaast was hij in deze periode ook lid van het hoogste orgaan van het KNZV, de Verenigingsraad. De heer Ruitenbeek stond aan de basis van de jaarlijkse Holland Korendag, een korenfestival met het karakter van een concours. Een belangrijk doel van dit festival is ook dat koorleden andere koorleden kunnen ontmoeten en elkaar kunnen leren kennen. In Spaarndam is de heer Ruitenbeek actief in de Stichting Dorpscentrum Spaarndam. Waar hij leidinggeeft aan de administratieve organisatie van het dorpshuis in Spaarndam. Ruim 20 jaar heeft de heer Ruitenbeek zich belangeloos ingezet voor Zang en Vriendschap.