Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

Vergadering van de gemeenteraad

donderdag 17 mei 2018
Gemeentehuis

Op dinsdag 29 mei om 20.00 uur houdt de gemeenteraad een openbare vergadering in het gemeentehuis aan de Haarlemmerstraatweg 51 te Halfweg. Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:

Verordening winkeltijden gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2018
Een aantal lokale supermarktondernemers en supermarkmanagers wil graag dat winkels langer open mogen blijven op zondag. Zij hebben een gezamenlijk verzoek gedaan voor verlenging van de openstelling op zondagavond door de sluitingstijd aan te passen van20.00 naar 22.00 uur.


Uitrol hondenbeleid

Door de kinderburgemeester is onlangs gevraagd om mede in het belang van spelende kinderen maatregelen te treffen om hondenpoepvervuilingen in de openbare ruimte terug te dringen.


Parkeermaatregelen rondom station Halfweg-Zwanenburg
De parkeerhinder rondom Station Halfweg-Zwanenburg verminderen, de doorstroming van het verkeer hier verbeteren en de verkeersveiligheid waarborgen.


Vaststellen bestemmingsplan Boezembruggen in Halfweg
Het deel van de N200 vanaf het NS-station Halfweg tot Amsterdam is dringend aan onderhoud toe en maakt onderdeel uit van het project 'de Nieuwe N200'.Het bestemmingsplan voorziet in een actueel juridisch-planologisch kader voor de vervanging van de boezembruggen in Halfweg door een nieuwe brug met fiets- en voetpad.


Voor deze vergadering geldt het volgende:

De stukken die betrekking hebben op de diverse onderwerpen zijn te vinden op www.haarlemmerliede.nl. Daarnaast liggen deze op werkdagen van 08.15 tot 12.15 uur met ingang van de donderdag vóór de vergadering tot en met de dag van de vergadering ter inzage in het gemeentehuis in Halfweg en tijdens openingsuren in het Dorpscentrum in Spaarndam.

Voor belangstellenden bestaat de gelegenheid aan het begin van de vergadering het woord te voeren over de op de agenda staande punten. Degenen die van dit recht gebruik wensen te maken dienen dit uiterlijk 48 uur vóór de aanvang van de vergadering kenbaar te maken aan de voorzitter of de griffier van de gemeenteraad.