Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

Column wethouder Raymond van Haeften: Nog zes maanden...

woensdag 06 juni 2018
wethouder Raymond van Haeften

Wat gaat de tijd toch snel, over ruim zes maanden stop ik als wethouder en locoburgemeester in deze gemeente. Sinds 8 mei 2014, de dag dat ik werd geïnstalleerd, is enorm veel werk verzet.

Wij hebben als college en raad, samen met het team van ambtenaren in verhouding tot voorgaande college’s veel projecten kunnen opstarten en zelfs ook al kunnen afronden.

Zo is de bouw van SpaarneBuiten verder ontwikkeld en gegroeid tot een mooie wijk, het appartementencomplex Torenzicht wordt binnen een paar weken aan de nieuwe bewoners opgeleverd, de katholieke kerk Onze Lieve Vrouwe Geboorte in Halfweg is volledig gerenoveerd, de bouw van Amsterdam The Style Outlets gaat voor deze zomer nog van start, de eerste bewoners van de seniorenappartementen aan de Mientekade in Halfweg kunnen deze maand hun woning in, de Albert Heijn supermarkt op het Poldermanterrein kan uitbreiden en een nieuw pand neerzetten en er komen seniorenwoningen, eind deze maand opent Casino Fair Play in Sugar City zijn deuren, de voorbereidingen voor de verkoop van kavels voor zelfbouw op het Sectorpark zijn in een vergevorderd stadium, de boezembruggen en de N200 worden vervangen of aangepakt, Molenaar Haarlem betrok zijn nieuwe vestiging op het Polanenpark, diverse Bestemmingsplannen werden vastgesteld, de raad ging mee om het Integraal Kindcentrum in Halfweg te bouwen, diverse plantsoenen werden opgeknapt in Spaarndam en Halfweg, een groot aantal speelplekken kreeg een opknapbeurt, kortom heel veel projecten.

Dan heb ik het nog niet over de decentralisatie in het sociale domein dat tot een goed einde werd gebracht, het opknappen van de Liedeweg, Kerkweg en Ringweg, de verhuizing van de ambtelijk medewerkers naar Haarlemmermeer en het hele proces van de gemeentelijke herindeling met Haarlemmermeer.

De komende zes maanden zullen vooral in het teken staan van afronding van nog een aantal resterende besluiten en het voorbereiden van een mooi afscheid met inwoners en gemeente.

Daarnaast ben ik als locoburgemeester ook bij verschillende officiële gebeurtenissen betrokken geweest en zal daar ook de komende maanden flink mee bezig zijn omdat burgemeester Pieter Heiliegers waarnemend burgemeester in Uithoorn is. Kortom, mijn wethouderstermijn van ruim vier jaar is voorbijgevlogen en ik zal de komende zes maanden niet stil hoeven te zitten…

Raymond van Haeften