Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

Burgemeester en wethouders

 

College van B en W

Het college wordt gevormd door de burgemeester en twee wethouders. Het college bestuurt de gemeente. De gemeentesecretaris staat het college hierbij terzijde. 

U kunt een afspraak met een collegelid maken via het bestuurssecretariaat, tel. 020 407 9000.
 

 

Burgemeester Pieter Heiliegers

Burgemeester Pieter Heiliegers

Portefeuille: 

 • Handhaving Openbare Orde en Veiligheid
 • Brandweer
 • Veiligheidsregio Kennemerland
 • Algemene beleidscoördinatie

 

Nevenfuncties (onbezoldigd) 

 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Kennemerland
 • Voorzitter Stichting Marinus Fuit
 • Vicevoorzitter landelijke VVD Bestuurdersvereniging
 • Lid Raad van Toezicht Burgernet - RPC NH
 • directeur/eigenaar Heiliegers Van Waert groep BV
 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Cultuureducatiegroep (bezoldigd € 150,-- per maand)
 • Lid van het Comité van Aanbeveling Sail Amsterdam (vertegenwoordiging van Noordzeekanaalgemeenten)


Contactgegevens

Telefoon: (020) 407 90 00
Email: heiliegers@haarlemmerliede.nl 
Functie: burgemeester
Partij: VVD
 

Wethouder Raymond van Haeften (1e loco-burgemeester)

Wethouder Raymond van Haeften

Portefeuille:

 • Voorlichting en communicatie
 • Cultuur, kunst en monumenten
 • Kernenbeleid
 • Integratiebeleid/asiel- statushouders
 • Aandeelhouderschap Meerlanden
 • Herindelingstraject Haarlemmermeer
 • Metropoolregio Amsterdam (Bestuurlijk)
 • Economische zaken
 • Bestuurlijke contacten NZKG
 • Metropoolregio Amsterdam
 • Toerisme en recreatie
 • Ruimtelijke ordening (m.u.v. Mientekade)
 • Volkshuisvestingsbeleid
 • Onderwijs
 • Sport
 • Welzijn/Sociale zaken/Volksgezondheid/Wmo
 • Paswerk/participatie
 • Jeugd en jongeren 

 

Nevenfuncties (onbezoldigd) 

 • Bestuurslid Stichting Projectbureau Masterplan Noordzeekanaalgebied
 • Mede-eigenaar/vicevoorzitter Kookstudio De Wijcker Kookclub - Beverwijk
 • Docent diverse workshops op het terrein van communicatie en fondsenwerving
 • Bestuurslid van de Stichting Willeke Alberti Foundation


Contactgegevens

Telefoon: 020 407 9000
Email: haeften@haarlemmerliede.nl
Functie: wethouder en loco-burgemeester
Partij: D66
 

Wethouder Bob Graal (tweede loco-burgemeester)

Wethouder Bob Graal

Portefeuille

 • Personeel en organisatie
 • Internationale betrekkingen/jumelage
 • Dossier Schiphol
 • Groene gebied
 • Bestuur Recreatieschap
 • Bestuurslid STIVAS
 • Financiën
 • ICT
 • Openbare gebouwen
 • Openbare Werken (incl. sportvelden)
 • Milieubeleid en energiebeleid
 • Verkeer en vervoerbeleid
 • Bouw- en woningtoezicht
 • Welstandsbeleid
 • Grondzaken
 • Facilitaire zaken
 • Subsidiebeleid
 • Handhaving
 • Groenbeleid
 • Reiniging en gladheidsbestrijding
 • Natuur, Milieu en Water
 • Aandeelhouderschap Polanenpark
 • Evenementenvergunningen

 

Projecten:

 • Sugar City
 • Gebiedsvisie dorpskern Halfweg
 • Sectorpark
 • Bouwplan R.K. Kerk Halfweg
 • Gebiedsvisie dorpskern Spaarndam
 • Poldermanterrein
 • Wheeler Ice Planet
 • SpaarneBuiten
 • Houtrak/'Groene schip'
 • Natuurbegraven
 • Provinciaal Inpassingsplan Geluidzones Westpoort
 • Leefbaarheid N200
 • Parkeerbeleid
 • Mientekade
 • Leefbaarheidsfonds Schiphol
 • Restauratie sluisjes Halfweg

 

Nevenfuncties (onbezoldigd) 

 • Aandeelhouderschap Polanenpark
 • Penningmeester tennisvereniging Lucky Strike

 

Contactgegevens

Telefoon: 020 407 9000
Email: graal@haarlemmerliede.nl 
Functie: wethouder
Partij: VVD
 

Gemeentesecretaris Fred Koot (algemeen directeur)

Gemeentesecretaris

Contactgegevens

Telefoon: 020 4079000
E-mail: koot@haarlemmerliede.nl
Functie: gemeentesecretaris/algemeen directeur

Nieuwsberichten B & W

Laatste naturalisatieceremonie HenS

woensdag 05 december 2018
Loco-burgemeester Raymond van Haeften reikt het bewijs van Nederlanderschap uit

Sam Ansari Beni kreeg op 4 december in het raadhuis in Halfweg het besluit van Nederlanderschap uitgereikt van wethouder Raymond van Haeften. Het was de laatste naturalisatieceremonie van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. (foto: Jur Engelchor)Lees verder

Column wethouder Bob Graal

woensdag 05 december 2018
Bob Graal

De laatste… Het was fris op de dag van de verkiezingen, maar heeft het mij er niet van weerhouden om mijn stem uit te brengen. Het opkomstpercentage lag gemiddeld rond de 39% wat helaas toch wat mager is. Inmiddels zijn de stemmen geteld en is het aan de politieke partijen om de coalitie onderhandelingen te starten. Lees verder

Laatste column... van wethouder Raymond van Haeften

dinsdag 20 november 2018
wethouder Raymond van Haeften

Dit is de laatste keer dat ik als wethouder van Haarlemmerliede en Spaarnwoude een column mag schrijven in deze Nieuwsbrief. De komende weken zal ik zo nog meer keren voor de laatste maal aanwezig zijn bij een vergadering of bijeenkomst. Dat voelt toch wel vreemd moet ik zeggen. Lees verder

Column wethouder Bob Graal

woensdag 07 november 2018
wethouder Bob Graal

De herfst Na een lange warme en droge zomer komt langzamerhand de herfst dan toch in beeld. Niet dat je dat nu al merkt aan de temperaturen. Je hoort nog veel mensen over de nog steeds hoge temperaturen. En waar je komt hoor je de opmerkingen over klimaatverandering. Wat wel een aankondiging is van de herfst is het vallen van de bladeren. Lees verder

Column wethouder Raymond van Haeften

woensdag 24 oktober 2018
Wethouder Raymond van Haeften

Week van de pleegzorg Dit jaar wordt voor de vierde keer de Week van de Pleegzorg georganiseerd van 31 oktober tot en met 7 november. Met deze actieweek wil Pleegzorg Nederland aandacht vestigen op het belang van pleegzorg en het tekort aan pleegouders in Nederland. Lees verder

De VOORlaatste column

woensdag 10 oktober 2018
Burgemeester Pieter Heiliegers

22 september werd ik -notabene tijdens onze 155e verjaardag- nog eens met de neus op de feiten gedrukt; “Over 100 dagen zijn Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude één nieuwe gemeente”, zei collega Onno Hoes. Lees verder

Home sweet Home - column wethouder Bob Graal

woensdag 26 september 2018
wethouder Bob Graal

Dat was schrikken vorige week toen het gemeentehuis in Halfweg moest worden ontruimd. Dat geldt voor het bestuur, maar natuurlijk ook voor alle medewerkers die in ons gemeentehuis een werkplek hadden gevonden. Door de tijdelijke sluiting van het gemeentehuis, heb ik nu mijn onderkomen in het raadhuis in Hoofddorp. Lees verder

De Ride for the Roses

woensdag 12 september 2018
wethouder Raymond van Haeften

Column wethouder Raymond van Haeften In de zomer van 1997 werd ik door twee ingewijden in de professionele wielerwereld benaderd met de vraag of ik iets zag in het idee om de Ride for the Roses in Nederland te organiseren voor KWF Kankerbestrijding. Ik was destijds hoofd fondsenwerving bij dit goede doel en aangezien mijn schoonfamilie ook aan deze sport deelnam zag ik wel iets in het idee. Lees verder

Laatste trofée Brug der zuchten voor HenS

woensdag 12 september 2018
biljartende burgemeesters

Al jaren een traditie: de biljartwedstrijd tussen de besturen van Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer. Ook dit jaar streden de beide burgemeesters Pieter Heiliegers en Onno Hoes, geflankeerd door wethouders en raadsleden om de eer op het groene laken. Lees verder

Festivals: over last en lust

woensdag 29 augustus 2018
burgemeester Pieter Heiliegers

Column van burgemeester Pieter Heiliegers We horen nogal eens: “Stop met die festivals,” of “Wat een takkeherrie.” Daarom heb ik er behoefte aan om wat duidelijkheid te scheppen in de keuzes die de gemeente maakt. Lees verder