Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

Bestemmingsplannen

 

Ruimtelijke plannen

Ruimtelijke plannen
alle plannen van Haarlemmerliede

Wat is een bestemmingsplan?

Een bestemmingsplan geeft de bestemming van een gebied of de bestemmingen in dat gebied aan.

 

Waar vindt u de bestemmingsplannen van de gemeente?

Op ruimtelijkeplannen.nl/...Haarlemmerliede vindt u alle bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door de gemeente.

In deze plannen staat ook omschreven wat de overheden van plan zijn op het vlak van ruimtelijke ordening, zoals de aanleg van nieuwe wegen of nieuwbouwwijken.
 

U kunt ook alle afzonderlijke documenten van de geldende bestemmingsplannen op onze website bekijken:

Bestemmingsplanontheffing

Wanneer heb ik toestemming nodig om af te wijken van een bestemmingsplan?

De gemeente heeft in haar bestemmingsplannen vastgelegd wat er op elk perceel mag worden gebouwd en voor welke doeleinden de percelen en daarop aanwezige gebouwen mogen worden gebruikt. Alle werkzaamheden waarvoor u een omgevingsvergunning nodig hebt, moeten passen in deze bestemmingsplannen. Bekijk het bestemmingsplan om te zien of uw (bouw)plannen daarin passen.
 

Wat zijn de mogelijke afwijkingen?

Past uw (bouw)plan niet in het bestemmingsplan? Dan zijn er verschillende mogelijkheden om daar ontheffing voor te krijgen. Er zijn vier soorten afwijkingen van het bestemmingsplan mogelijk op grond van de Wabo

  1. Een binnenplanse afwijking: In het bestemmingsplan zelf is een mogelijkheid aangegeven om af te wijken.
  2. Een buitenplanse afwijking: Waarvan toepassingsmogelijkheden zijn geregeld in artikel 4 bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor)
  3. Een tijdelijke afwijking: Een afwijking voor maximaal vijf jaar waarvan de tijdelijkheid van de behoefte kan worden aangetoond
  4. Afwijkingsbesluit (voorheen projectbesluit): Deze ontheffing kan worden gebruikt voor kleine afwijkingen die niet binnen de bovenstaande mogelijkheden vallen.

Als geen van bovenstaande mogelijkheden kan worden toegepast is uw aanvraag mogelijk te realiseren met een herziening van het bestemmingsplan. (Dit is geen Wabo procedure).

Meer informatie kunt u vinden onder bouwen: omgevingsvergunning.