Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

 

 
 

Adressen en openingstijden

er is ook een avondopenstelling

Het gemeentehuis, Haarlemmerstraatweg 51, 1165 MJ te Halfweg, is geopend op werkdagen van 8.15 tot 12.15 uur
 

Telefoon

020 407 90 00, tijdens openingstijden en maandag- t/m donderdagmiddag van 13.00 uur tot 17.00 uur. 
 

Postadres 

Postbus 83, 1160 AB Zwanenburg
E-mail: post@haarlemmerliede.nl
Twitter: twitter.com/GemeenteHenS  
Facebook: facebook.com/haarlemmerliede 
 

Loket Burgerzaken

online een afspraak maken

Burgerzaken werkt UITSLUITEND op afspraak. Voorkom dat u voor niets komt omdat u geen afspraak heeft.

Maak daarom hier online een afspraak en kies zelf het eerstvolgende geschikte tijdstip. Hierdoor wordt u direct en op het juiste moment geholpen.

 
 

Avondopenstelling

Op de avondopenstellingen kunt u uitsluitend terecht voor het aanvragen en afhalen van rijbewijzen, reisdocumenten en uittreksels.

De avondopenstellingen zijn op de onderstaande dinsdagavonden van 18.00 uur tot 20.00 uur:

 • dinsdag 10-01-2017 en dinsdag 31-01-2017
 • dinsdag 14-02-2017 en dinsdag 28-02-2017
 • dinsdag 28-03-2017
 • dinsdag 11-04-2017 en dinsdag 25-04-2017
 • dinsdag 09-05-2017 en dinsdag 30-05-2017
 • dinsdag 13-06-2017 en dinsdag 27-06-2017
 • dinsdag 11-07-2017
 • dinsdag 12-09-2017 en dinsdag 26-09-2017
 • dinsdag 10-10-2017 en dinsdag 31-10-2017
 • dinsdag 14-11-2017 en dinsdag 28-11-2017
 • dinsdag 12-12-2017

 
In principe betekent dit iedere tweede dinsdag en laatste dinsdag van de maand, met uitzondering van 14-03-2017 (voorbereiding verkiezingen) 25-07-2017, 08-08-2017, 29-08-2017 (zomervakantie) en 26-12-2017 (kerst).
 

CJG-loket (Centrum voor Jeugd en Gezin)

 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Haarlemmermeer is de plek waar ouders, kinderen, jongeren tot 23 jaar en professionals dagelijks terecht kunnen met hun vragen over opgroeien en opvoeden. Bijvoorbeeld over pesten, scheiden, lastig of teruggetrokken gedrag, school(keuze), relaties, seksualiteit en drugs. Het CJG biedt gratis advies, ondersteuning en hulp op maat.

 • Telefonisch: maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur, tel. 023 - 55 41 588.
 • Email: via contactformulier op www.cjghaarlemmermeer.nl


U kunt ook terecht bij het gecombineerde inloopspreekuur voor Wmo- en jeugdvragen bij de welzijnscoach van MeerWaarde. Op vrijdag van 9.30 tot 10.30 uur, dorpscentrum Spaarndam, Ringweg 36.

 

Wmo-loketten en welzijnscoach

Als u zelfstandig woont, krijgt u wel eens te maken met zaken die geregeld moeten worden. Bijvoorbeeld over verzorging, verpleging, wonen en financiën. Sommige zaken zijn te groot om alleen op te lossen. De welzijnscoach geeft informatie en advies bij zorgvragen, verwijst door naar andere hulpverleningsinstanties en biedt ondersteuning bij personen die moeilijkheden ondervinden in hun persoonlijk en sociaal functioneren.  


Contactgegevens

Het Wmo-loket van de gemeente wordt bemand door de welzijnscoach. U kunt de welzijnscoach bereiken via:

 • Inloopspreekuur; Iedere vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur in het Dorpscentrum Spaarndam aan de Ringweg 36
 • Telefoon: (06) 192 102 89. Op dit nummer kunt u altijd een bericht achterlaten op de voicemail. Spreek duidelijk uw naam en telefoonnummer in
 • E-mail: welzijnscoach@haarlemmerliede.nl
   


Gesprek

Wanneer u zich bij de gemeente meldt voor een Wmo-voorziening, dan maakt de welzijnscoach een afspraak voor een persoonlijk gesprek. Met de welzijnscoach bespreekt u samen onder andere:

 • uw persoonlijke omstandigheden, behoeften, mogelijkheden en beperkingen; 
 • welk resultaat u wilt bereiken; 
 • welke mogelijkheden er zijn binnen uw eigen (sociale) omgeving; 
 • welke algemene oplossingen er zijn voor uw hulpvraag; 
 • wat de mogelijkheden en voorwaarden zijn om voor een individuele voorziening in aanmerking te komen (ook financieel). 

Op deze manier stellen we samen vast welke oplossingen er mogelijk zijn. Soms is het niet direct duidelijk welke ondersteuning u precies nodig heeft. In dat geval kan een medisch advies nodig zijn. Onze medewerker bespreekt dan met u hoe dat werkt.