Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

 

Ik wil langskomen

attentie

Het gemeentehuis is gesloten op donderdag 27 april (koningsdag), vrijdag 28 april, vrijdag 5 mei (bevrijdingsdag), donderdag 25 mei (hemelvaartsdag), vrijdag 26 mei en maandag 5 juni (tweede pinksterdag).


 

maak online een afspraak voor Burgerzaken

De gemeente werkt uitsluitend op afspraak. Maak hier een afspraak:

 

 

 
 

Adressen en openingstijden

er is ook een avondopenstelling

Het gemeentehuis, Haarlemmerstraatweg 51, 1165 MJ te Halfweg, is uitsluitend op afspraak geopend op werkdagen van 8.15 tot 12.15 uur
 

Telefoon

020 407 90 00, tijdens openingstijden en maandag- t/m donderdagmiddag van 13.00 uur tot 17.00 uur. 
 

Postadres 

Postbus 83, 1160 AB Zwanenburg
E-mail: post@haarlemmerliede.nl
Twitter: twitter.com/GemeenteHenS  
Facebook: facebook.com/haarlemmerliede 
 

maak online een afspraak voor Burgerzaken

Burgerzaken werkt op afspraak

Vanaf 1 juli 2015 kunt u voor alle burgerzaken alléén nog op afspraak komen bij het loket burgerzaken. Hierdoor wordt u direct en op het juiste moment geholpen. Maak nu een afspraak
 

Avondopenstelling

Op de avondopenstellingen kunt u uitsluitend terecht voor het aanvragen en afhalen van rijbewijzen, reisdocumenten en uittreksels.

De avondopenstellingen zijn op de onderstaande dinsdagavonden van 18.00 uur tot 20.00 uur:  

 • dinsdag 13-12-2016
 • dinsdag 10-01-2017 en dinsdag 31-01-2017
 • dinsdag 14-02-2017 en dinsdag 28-02-2017
 • dinsdag 28-03-2017
 • dinsdag 11-04-2017 en dinsdag 25-04-2017
 • dinsdag 09-05-2017 en dinsdag 30-05-2017
 • dinsdag 13-06-2017 en dinsdag 27-06-2017
 • dinsdag 11-07-2017
 • dinsdag 12-09-2017 en dinsdag 26-09-2017
 • dinsdag 10-10-2017 en dinsdag 31-10-2017
 • dinsdag 14-11-2017 en dinsdag 28-11-2017
 • dinsdag 12-12-2017

 
In principe betekent dit iedere tweede dinsdag en laatste dinsdag van de maand, met uitzondering van: 14-03-2017 (voorbereiding verkiezingen) 25-07-2017, 08-08-2017, 29-08-2017 (zomervakantie) en 26-12-2017 (kerst).
 

CJG-loket (Centrum voor Jeugd en Gezin)

Attentie!

ATTENTIE: op vrijdag 5 mei is er géén CJG-spreekuur.


Voor persoonlijk contact kunt u gebruik maken van het spreekuur:

 • Telefonisch spreekuur: maandag van 8.30 tot 13.00 uur, tel. 06 2344 7782.
 • Inloopspreekuur: vrijdag van 9.30 tot 10.30 uur, Dorpscentrum in Spaarndam, Ringweg 36, tel. 06 2343 0444.  
 • Email: cjg@haarlemmerliede.nl

 

Wmo-spreekuur

Attentie!

ATTENTIE: op donderdag 27 april (koningsdag) is er géén Wmo-spreekuur.


Wmo-loketten en welzijnscoach

Als u zelfstandig woont, krijgt u wel eens te maken met zaken die geregeld moeten worden. Bijvoorbeeld over verzorging, verpleging, wonen en financiën. Sommige zaken zijn te groot om alleen op te lossen. De welzijnscoach geeft informatie en advies bij zorgvragen, verwijst door naar andere hulpverleningsinstanties en biedt ondersteuning bij personen die moeilijkheden ondervinden in hun persoonlijk en sociaal functioneren.
 

Spreekuren

U kunt voor vragen over sociale zaken, huishoudelijke hulp en de Wmo terecht op het spreekuur bij de twee Wmo-loketten in de gemeente:

 • Halfweg: donderdag van 15.00 tot 16.00 uur op het gemeentehuis aan de Haarlemmerstraatweg 51
 • Spaarndam: vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur in het Dorpscentrum aan de Ringweg 36


Telefonisch contact

Buiten de spreekuren kunt u voor vragen telefonisch contact opnemen met de welzijnscoach Dorine Taverne, welzijnscoach@haarlemmerliede.nl, telefoonnummer 06 1921 0289. Op dit nummer kunt u altijd een bericht achterlaten op de voicemail. Spreekt u dus goed uw naam en telefoonnummer in.


Gesprek

Wanneer u zich meldt bij de gemeente, maakt één van de medewerkers van het loket een afspraak met u voor een persoonlijk gesprek. Dan bespreken we onder andere:

 • uw persoonlijke omstandigheden, behoeften, mogelijkheden en beperkingen; 
 • welk resultaat u wilt bereiken; 
 • welke mogelijkheden er zijn binnen uw eigen (sociale) omgeving; 
 • welke algemene oplossingen er zijn voor uw hulpvraag; 
 • wat de mogelijkheden en voorwaarden zijn om voor een individuele voorziening in aanmerking te komen (ook financieel). 

Op deze manier stellen we samen vast welke oplossingen er mogelijk zijn. Soms is het niet direct duidelijk welke ondersteuning u precies nodig heeft. In dat geval kan een medisch advies nodig zijn. Onze medewerker bespreekt dan met u hoe dat werkt. 


Melding

Heeft u een vraag of een probleem dat u wilt bespreken met een medewerker van het WMO-loket? U kunt dan langskomen op het loket van uw gemeente, bellen of het meldingsformulier (pdf, 20 kb) downloaden en naar het loket sturen.