Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

 

 
 

Adressen en openingstijden

er is ook een avondopenstelling

Raadhuis Halfweg tot nader order gesloten

 

Inwoners van Haarlemmerliede en Spaarnwoude kunnen voor onder meer het aanvragen en ophalen van rijbewijzen en paspoorten terecht bij het raadhuis van Haarlemmermeer in Hoofddorp.

 

U kunt hiervoor alleen telefonisch een afspraak maken via 020 407 90 00

 

Postadres 

Postbus 83, 1160 AB Zwanenburg
E-mail: post@haarlemmerliede.nl
Twitter: twitter.com/GemeenteHenS  
Facebook: facebook.com/haarlemmerliede 
 

Loket Burgerzaken

-----------------------------------------------------------

Let op:

 

Vanaf zaterdag 15 december is het aanvragen van een reisdocument in deze gemeente niet meer mogelijk. U kunt uw reisdocumenten nog afhalen tot en met vrijdag 21 december. Meer informatie vindt u in dit overzicht.

-----------------------------------------------------------

Raadhuis Halfweg tot nader order gesloten

 

Inwoners van Haarlemmerliede en Spaarnwoude kunnen voor onder meer het aanvragen en ophalen van rijbewijzen en paspoorten terecht bij het raadhuis van Haarlemmermeer in Hoofddorp.

 

U kunt hiervoor alleen telefonisch een afspraak maken via 020 407 9000 

 

Houd de websites en facebookpagina’s van de gemeenten Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude in de gaten voor actueel nieuws.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Burgerzaken werkt alleen op afspraak. Voorkom dus dat u voor niets komt omdat u geen afspraak heeft. 

Maak daarom online een afspraak en kies zelf het eerstvolgende geschikte tijdstip. Hierdoor wordt u direct en op het juiste moment geholpen.

 

Openingstijden Loket Burgerzaken

De openingstijden van Loket Burgerzaken zijn als volgt

 • maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur
 • op dinsdag ook s'avonds: van 17.00 tot 20.00 uur (uitsluitend voor het aanvragen en afhalen van rijbewijzen, reisdocumenten en uittreksels) 

 

 

 

 

CJG-loket (Centrum voor Jeugd en Gezin)

 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Haarlemmermeer is de plek waar ouders, kinderen, jongeren tot 23 jaar en professionals dagelijks terecht kunnen met hun vragen over opgroeien en opvoeden. Bijvoorbeeld over pesten, scheiden, lastig of teruggetrokken gedrag, school(keuze), relaties, seksualiteit en drugs. Het CJG biedt gratis advies, ondersteuning en hulp op maat.

 • Telefonisch: maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur, tel. 023 - 55 41 588.
 • Email: via contactformulier op www.cjghaarlemmermeer.nl


U kunt ook terecht bij het gecombineerde inloopspreekuur voor Wmo- en jeugdvragen bij de welzijnscoach van MeerWaarde. Op vrijdag van 9.30 tot 10.30 uur, dorpscentrum Spaarndam, Ringweg 36.

 

Wmo-loketten en welzijnscoach

Als u zelfstandig woont, krijgt u wel eens te maken met zaken die geregeld moeten worden. Bijvoorbeeld over verzorging, verpleging, wonen en financiën. Sommige zaken zijn te groot om alleen op te lossen. De welzijnscoach geeft informatie en advies bij zorgvragen, verwijst door naar andere hulpverleningsinstanties en biedt ondersteuning bij personen die moeilijkheden ondervinden in hun persoonlijk en sociaal functioneren.  


Contactgegevens

Het Wmo-loket van de gemeente wordt bemand door de welzijnscoach. U kunt de welzijnscoach bereiken via:

 • Inloopspreekuur; Iedere vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur in het Dorpscentrum Spaarndam aan de Ringweg 36
 • Telefoon: (06) 192 102 89. Op dit nummer kunt u altijd een bericht achterlaten op de voicemail. Spreek duidelijk uw naam en telefoonnummer in
 • E-mail: welzijnscoach@haarlemmerliede.nl
   


Gesprek

Wanneer u zich bij de gemeente meldt voor een Wmo-voorziening, dan maakt de welzijnscoach een afspraak voor een persoonlijk gesprek. Met de welzijnscoach bespreekt u samen onder andere:

 • uw persoonlijke omstandigheden, behoeften, mogelijkheden en beperkingen; 
 • welk resultaat u wilt bereiken; 
 • welke mogelijkheden er zijn binnen uw eigen (sociale) omgeving; 
 • welke algemene oplossingen er zijn voor uw hulpvraag; 
 • wat de mogelijkheden en voorwaarden zijn om voor een individuele voorziening in aanmerking te komen (ook financieel). 

Op deze manier stellen we samen vast welke oplossingen er mogelijk zijn. Soms is het niet direct duidelijk welke ondersteuning u precies nodig heeft. In dat geval kan een medisch advies nodig zijn. Onze medewerker bespreekt dan met u hoe dat werkt.