Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

N200

Verbeteren leefbaarheid en verkeersveiligheid N200

20-03-17

Stand van zaken

Vanaf eind 2017 krijgt de N200 een grondige opknapbeurt met groot onderhoud aan de dijk, nieuwe drinkwatertransportleidingen en bruggen, herinrichting van de weg en de aanleg van een ecopassage.

De nieuwe boezembruggen en de herinrichting van de weg geven maken Halfweg groener en veiliger. Zo passen ze meer bij het dorpse karakter van Halfweg en gaan de leefbaarheid en verkeersveiligheid erop vooruit.
 

Waar wordt gewerkt?

De werkzaamheden worden uitgevoerd op en rond de N200 tussen NS-station Halfweg tot voorbij de Admiraal de Ruyterweg in Amsterdam. Dit gebeurt in samenwerking met Rijkswaterstaat, gemeente Amsterdam, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Waternet.
Zie https://www.denieuwen200.nl/wat-gebeurt-waar/halfweg/wat-gaat-er-gebeuren
 

Contact

Bij vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met het projectbureau:
www.denieuweN200.nl/contact 
 

Planning

Voorbereiding: november 2017 (voorbelasten van de grond, verleggen van kabels en leidingen)
Aanbesteding: februari 2018
Uitvoering: juli 2019

Overige werkzaamheden rondom de weg: 2e helft 2019