Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

Nieuwsbericht

Extra rijkssubsidie voor duurzaamheidsmaatregelen

woensdag 31 mei 2017
subsidie

Het Rijk stelt tot en met 2020 € 160 miljoen extra subsidie beschikbaar voor duurzaamheidsmaatregelen in de gebouwde omgeving. Dit bedrag is beschikbaar via de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE).

Bent u woningbezitter of ondernemer, dan kunt u subsidie aanvragen voor duurzame maatregelen, zoals warmtepompen, zonneboilers, biomassaketels en pelletkachels. Daarnaast komen slimme thermostaten en in-home displays in combinatie met isolatiemaatregelen in aanmerking voor subsidie via andere regelingen.  

Ministers Kamp van Economische zaken en Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Energie-Nederland, Netbeheer Nederland, Nederlandse Vereniging Duurzame Energie en UNETO-VNI tekenden op 23 mei 2017 een convenant waarin dit is bepaald. Met het convenant leveren de partijen een bijdrage aan de realisatie van het afgesproken doel van 100 PJ besparing uit het Energieakkoord. Die besparing staat gelijk aan het energieverbruik van ongeveer 150.000 huishoudens. Meer informatie over het convenant en het energieakkoord vindt u op de site www.rijksoverheid.nl

Meer informatie over subsidieregelingen
Doe de subsidiecheck via www.duurzaambouwloket.nl/subsidieregelingen en u krijgt alle nodige informatie toegestuurd.
Meer informatie vindt u op www.duurzaambouwloket.nl of stel uw vraag aan een adviseur, door te mailen (info@duurzaambouwloket.nl) of te bellen (072 – 743 39 56).