Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

Nieuwsbericht

Informatiebijeenkomst Omgevingswet 10 juli

woensdag 28 juni 2017
Omgevingswet

De Omgevingswet komt er aan! Deze nieuwe wet is de basis voor alle regelgeving voor de fysieke leefomgeving. Van wonen, infrastructuur en milieu, natuur en water tot gezondheid, veiligheid en duurzaamheid.

De nieuwe wet stelt de gebruiker en het gebied centraal en heeft daarmee impact voor iedereen die iets in de fysieke leefomgeving wil. De invoering van de Omgevingswet is het eerste project dat gemeenten Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer samen oppakken. Op maandagavond 10 juli informeren we u graag verder tijdens een informatiebijeenkomst in het raadhuis van de gemeente Haarlemmermeer, Raadhuisplein 1 in Hoofddorp.

De Omgevingswet wordt door de rijksoverheid gemaakt en op gemeenteniveau verder ingevuld. De kern van de wet is dat initiatieven van inwoners en ondernemers meer ruimte krijgen en dat afwegingen zoveel mogelijk lokaal worden gemaakt in samenhang met deelaspecten. Buren en andere belanghebbenden worden in een vroeg stadium betrokken bij nieuwe initiatieven. Inwoners, ondernemers en de overheid beschikken over dezelfde digitale informatie.

Ontwerp-koersdocument

Op 6 juni 2017 hebben de colleges van gemeenten Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude hiervoor een Ontwerp-koersdocument vastgesteld. Hierin is het gezamenlijke ontwerp geformuleerd om te komen tot een deugdelijke invoering van de wet. U kunt het document bekijken door te klikken op de volgende link: bit.ly/2tM8u20
Een papieren versie van het document kunt u op afspraak inkijken in het gemeentehuis van Haarlemmerliede en Spaarwoude of bij het Ondernemersplein in het raadhuis in Haarlemmermeer. Dit koersdocument is een procesdocument. De eerste inhoudelijke keuzes komen aan bod bij het volgende document: de contourennota Omgevingsvisie.

Informatiebijeenkomst 10 juli
Op maandag 10 juli 2017 van 19.15 tot 21.00 uur informeren wij u tijdens een informatiebijeenkomst in het raadhuis in Hoofddorp graag over onze koers en de betekenis van de Omgevingswet voor u. De betrokken wethouders van beide gemeenten en de projectleiders van de deelsporen Omgevingsvisie, Omgevingsplan, Digitaal Stelsel Omgevingswet en Vergunningen zijn hierbij aanwezig. Iedere inwoner van Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude is van harte welkom. Graag nodigen wij u uit om de komende jaren mee te denken over de lokale uitwerking.

Proces

Wilt u reageren op het Ontwerp-koersdocument? Dit is mogelijk tot 22 september 2017 en kan op de volgende manieren:
* Tijdens de informatiebijeenkomst op 10 juli 2017.
* Schriftelijk naar omgevingswet@haarlemmermeer of Gemeente Haarlemmermeer, t.a.v. programmateam Omgevingswet, Postbus 250, 2130 AG  Hoofddorp.
Uw inbreng wordt meegenomen bij het vaststellen van het definitieve koersdocument. Dit wordt naar verwachting in november door de raden van Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude vastgesteld.

Aanmelden

Wilt u om organisatorische redenen zo vriendelijk zijn uw komst uiterlijk maandag 3 juli bevestigen via omgevingswet@haarlemmermeer.nl of via T 0900-1852. Bent u niet in de gelegenheid de bijeenkomst te bezoeken maar wilt u meer weten, reageren op het Ontwerp-koersdocument of meedenken over de contourennotitie? Neem dan contact op met het programmateam Omgevingswet via omgevingswet@haarlemmermeer.nl.