Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

Nieuwsbericht

De Omgevingswet: blijf op de hoogte

dinsdag 25 juli 2017
Omgevingswet weergegeven als boom

De Omgevingswet komt eraan! Deze wet wordt de basis voor alle regelgeving in de fysieke leefomgeving. Van ruimte, wonen en infrastructuur tot milieu, natuur en water. De omgevingswet heeft impact voor iedereen die iets wil in de fysieke leefomgeving.

Vooruitlopend op de samenvoeging per 1 januari 2019 hebben wij samen met de gemeente Haarlemmermeer een koersdocument opgesteld. Hierin is het gezamenlijke ontwerp geformuleerd om te komen tot een goede invoering van de wet

Op maandag 10 juli 2017 vond een eerste informatiebijeenkomst plaats waarin belangstellenden over de koers en de betekenis van de Omgevingswet werden geïnformeerd. Namens onze gemeente was wethouder Bob Graal hierbij aanwezig. Wij nodigen iedere inwoner van Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer uit om de komende jaren mee te denken over de lokale uitwerking.

Meer weten over de Omgevingswet in Haarlemmermeer? Kijk op https://haarlemmermeergemeente.nl/omgevingswet-0. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief.