Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

Nieuwsbericht

Verslag informatieavond Spaarndammerdijk 6 september 2018

maandag 24 september 2018

Dit verslag gaat over de informatiebijeenkomst van 6 september over het bestemmingsverkeer, zwaar verkeer, omrijden, ontsluiten en meer van de Spaarndammerdijk.

Na een kort plenair welkomstwoord en een aantal algemene opmerkingen is de avond verder gegaan in de vorm van informatieverstrekking over en weer, vragen en opmerkingen.

De avond werd door zo’n 50 mensen bezocht. Een aantal punten werd door meer bezoekers naar voren gebracht.

Bestemmingsverkeer

Wat wordt verstaan onder bestemmingsverkeer?

De Spaarndammerdijk is voor het overgrote deel van de mensen die met de auto van/naar Spaarndam - Halfweg rijden DE verbinding. Dat maakt deze gebruikers ook bestemmingsverkeer. Waarom erkent de gemeente dit niet?

Zwaar verkeer

Waarom is het wel toegestaan dat een zware vrachtwagen/trekker op de dijk rijdt om naar een boerderij te gaan en een personenauto niet. Een personenauto geeft nagenoeg geen schade aan de rijweg en een zware vrachtwagen/trekker wel. Is het instellen van een gewichtsbeperking met goede handhaving niet de oplossing? Daarnaast moeten er gesprekken gevoerd worden met agrariërs in het hele gebied om te kijken wat (on)mogelijk is om zwaar verkeer te beperken. 

Omrijden

Omrijden via de Zijkanaal C is echt om vanuit Spaarndam naar Halfweg. Kan niet alle verkeer via de Lageweg (te krap, te weinig afwikkelingscapaciteit, gevaarlijk en zo meer)?

Omrijden via Haarlemmerliede is niet verantwoord vanwege de gevaarlijke weg.

Omrijden via Zijkanaal C en Westpoort naar de A5, is ongeveer 10 km om.

Ontsluiting

Er zijn verplichtingen vanuit de gemeente rond de ontsluiting van Spaarndam. Deze staan in het bestemmingsplan. Er is ook een proces geweest waarin in de Raad van State uitspraak heeft gedaan. In de afspraken voor de fusie is als een van de kernwaarden genoemd: Infrastructuur tussen de kernen in HenS verbeteren. Bladzijde 12, daarom verwachten wij dat de gemeente die afspraken nakomt.

De Raad van State heeft bepaald dat de Spaarndammerdijk een rol moet blijven vervullen in relatie tot het bouwplan ‘SpaarneBuiten’. Dan is deze afsluiting toch niet mogelijk?

Functie van de dijk

Wordt er rekening gehouden met de functie van de dijk en de ontwikkelingen in het gebied (mega hotel, woningbouw, ijsparadijs)?

Over de waterkerende functie van de Spaarndammerdijk komen verschillende signalen. De een zegt dat de functie er niet meer is, omdat de dijk in Spaarndam doorsneden is. De dorpsraad Spaarndam bijvoorbeeld, geeft aan dat de waterkerende functie er wel degelijk is. De voorzitter heeft zich voorts erg verdiept in de technische staat en structuur van de dijk. Hij, en met hem toch een behoorlijk aantal bezoekers, betwijfelen of de dijk zo slecht is, dat de afsluiting gerechtvaardigd is. Dat geldt zeker niet voor het stuk dijk vanaf Spaarndam tot ruim voorbij de splitsing met de Kerkweg, waarvan de onderlaag uit klei bestaat. Pas daarna gaat de dijk over in een veenlaag.

Nut en noodzaak van het afsluiten

De dijk aan de kant van Haarlem is in slechtere staat en daar is het niet afgesloten. Waarom daar niet en hier wel?. Bovendien is de bebording niet duidelijk.

Slechte staat overige wegen

Bij de Lagedijk, Ringweg en Inlaag zitten gaten in de weg. De weg bij het Rijnlandshuis ligt te bol, waardoor het gevaarlijk is voor fietsers, scootmobielen en mensen met een rollator.

De Legmeerweg als ontsluiting voor SpaarneBuiten I en II is slecht. Ondanks de bouwactiviteiten die voor SpaarneBuiten II in volle gang zijn, zou hier aandacht aan besteed moeten worden.

Genoemde oplossingen

  • Maak eenrichtingverkeer van de dijk.
  • Zorg voor uitwijkplaatsen als in Beverwijk op de Noorder IJ en Zeedijk. Goed voorbeeld van hoe het veilig kan.
  • Snelle OV-verbinding naar station Halfweg / zorg voor beter openbaar vervoer
  • Een flitspaal aan het begin van de dijk, met dezelfde werking als de flitspaal als je vanaf Haarlem komt. Hier voorkom je veel sluipverkeer mee. Daarnaast moeten mensen die nog geen ontheffing hebben er een aanschaffen wat ook weer geld oplevert voor onderhoud.
  • Spaarndam ligt aan de A9, hier kan heel goed een op- en afrit gemaakt worden (hulpdiensten maken al gebruik van de reeds liggende op- en afrit)
  • Bij het bruggetje in Penningsveer een om en om stoplicht maken, zodat iedereen weet wanneer hij over het bruggetje kan rijden. Dit voorkomt niet de filevorming maar wel het gebekvecht.
  • Soort van trajectcontrole op de dijk. Op strategische punten een flitspaal zetten en mensen die dan binnen een bepaalde tijd de eerste en laatste flitspaal passeren, zijn sluipverkeer en krijgen een bekeuring.

Onderzoek

De borden staan er tot het eind van het jaar. Tot die tijd worden de volgende zaken onderzocht:

  • Belastbaarheid van de dijk (staat van de dijk)
  • Regionale functie (recreatie)
  • Cultuurhistorische waarde van de dijk

Betrokkenheid bewoners

Tijdens de avond is gesproken over het formeren van werkgroepen, waarbij belangstellenden betrokken worden bij de drie (deel)onderzoeken. Daar hadden diverse bewoners/dorpsraden wel interesse in.