Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

Nieuwsbericht

Veelgestelde vragen over de Spaarndammerdijk

woensdag 26 september 2018

Bestemmingsverkeer

Wat wordt verstaan onder bestemmingsverkeer?

Bestemmingsverkeer is een ruim begrip. Uitgangspunt is, dat verkeer dat bij de woningen en/of bedrijven op het afgesloten deel van de dijk moet zijn, onbelemmerde doorgang heeft. Afhankelijk van de staat van de dijk willen we met de mensen in gesprek over wat bestemmingsverkeer zou moeten inhouden. Naar aanleiding van de participatiebijeenkomst worden er drie werkgroepen opgericht. Een richt zich o.a. op dit thema. U kunt hierover meepraten.

Zwaar verkeer

Waarom is het wel toegestaan dat een zware vrachtwagen/trekker op de dijk rijdt om naar een boerderij te gaan en een personenauto niet. Een personenauto geeft nagenoeg geen schade aan de rijweg en een zware vrachtwagen/trekker wel. Is het instellen van een gewichtsbeperking met goede handhaving niet de oplossing?

Het instellen van een gewichtsbeperking of as-breedtebeperking zou een oplossingsrichting kunnen zijn. Dit wordt ook onderzocht. Daarnaast is het niet te zeggen dat het voor personenvervoer veilig zou zijn op de dijk omdat ze lichter van gewicht zijn. Ook hier is onderzoek voor nodig voordat wij daar duidelijkheid over kunnen geven.

Omrijden

Omrijden via de Zijkanaal C is echt om vanuit Spaarndam naar Halfweg. Kan niet alle verkeer via de Lageweg (te krap, te weinig afwikkelingscapaciteit, gevaarlijk en zo meer)? Omrijden via Haarlemmerliede is niet verantwoord vanwege de gevaarlijke weg.

Wij realiseren ons dat de alternatieven vragen om meer kilometers te rijden. Toch vinden wij uw veiligheid belangrijker dan de extra te rijden kilometers. Totdat wij meer weten over de veiligheid van de dijk, blijven de maatregelen van kracht.  

Ontsluiting

Er zijn verplichtingen vanuit de gemeente rond de ontsluiting van Spaarndam. Deze staan in het bestemmingsplan. Er is ook een proces geweest waarin in de Raad van State uitspraak heeft gedaan. In de afspraken voor de fusie is als een van de kernwaarden genoemd: Infrastructuur tussen de kernen in HenS verbeteren. Zie bladzijde 12, daarom verwachten wij dat de gemeente die afspraken nakomt.

De Raad van State heeft bepaald dat de Spaarndammerdijk een rol moet blijven vervullen in relatie tot het bouwplan ‘SpaarneBuiten’. Dan is deze afsluiting toch niet mogelijk?


Afhankelijk van de kwaliteit van de Spaarndammerdijk tussen de Lageweg en de Kerkweg wordt er gekozen voor een afsluiting. Ook hier is eerst onderzoek nodig om de veiligheid van de gebruikers van de dijk te waarborgen. De Spaarndammerdijk blijft een rol spelen voor de ontsluiting van de woonwijk SpaarneBuiten. 

Functie van de dijk

Wordt er rekening gehouden met de functie van de dijk en de ontwikkelingen in het gebied (mega hotel, woningbouw, ijsparadijs)?


De Spaarndammerdijk is eigendom van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Daarnaast bepaalt de provincie mee over de regionale functie van de dijk. Opgeteld bij de uitkomsten van participatie wordt de rol van de dijk in de toekomst bepaald. Voor beoordeling van ontwikkelingen in het gebied, vormt de vraag naar bereikbaarheid een belangrijk onderdeel.

Nut en noodzaak van het afsluiten

De dijk aan de kant van Haarlem is in slechtere staat en daar is het niet afgesloten. Waarom daar niet en hier wel?

Wat betreft de kwaliteit van de dijk is nog steeds niet duidelijk waar de prioriteiten moeten liggen. Hiervoor is onderzoek nodig.

Onderzoeken

De borden staan er tot het eind van het jaar. Tot die tijd worden de volgende zaken onderzocht:

Belastbaarheid en staat van de dijk: eind van het jaar wordt er afhankelijk van de uitkomst van dit onderzoek een verkeersbesluit genomen om de tijdelijke situatie te bestendigen. Dit biedt de gemeente de tijd om samen met de werkgroepen te onderzoeken welke maatregelen er wenselijk zijn en te onderzoeken welke maatregelen noodzakelijk zijn, alsmede het onderzoek voort te zetten naar de regionale functie (recreatie) en de cultuurhistorische waarde van de dijk.

Betrokkenheid bewoners

Tijdens de avond is gesproken over het formeren van werkgroepen, waarbij belangstellenden betrokken worden bij de drie (deel)onderzoeken. Daar hadden diverse bewoners/dorpsraden wel interesse in. Heeft u interesse om mee te praten? Meld u aan voor één van de drie werkgroepen via post@haarlemmerliede.nl

Meer weten?

Op www.haarlemmerliede.nl/verkeer houden wij u op de hoogte van de verschillende stappen die er genomen worden.