Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

Nieuwsbericht

Opknappen aantal plantvakken Spaarndam

woensdag 10 oktober 2018
Joh vd Waeyenstraat

Joh vd Waeyenstraat

De beplanting van een aantal plantvakken in Spaarndam is in slechte staat. Daarom worden de plantvakken deze winter opgeknapt. Een aantal bomen in deze plantvakken is ook in slechte staat en moeten gekapt worden. Er worden nieuwe bomen terug geplant.

Het gaat om verschillende plantvakken in de volgende straten:

  •     het grote plantvak in de Frans Verpoortenstraat;
  •     het plantvak aan de Ringweg;
  •     het grote plantvak in de Clara van Spaarnwoudestraat;
  •     het plantvak langs het voetpad bij de Joh. van der Waeyenstraat;
  •     de plantvakken in de Gerrit Vermootenstraat;
  •     de plantvakken aan het De Geusplein;
  •     de plantvakken aan het Biesheuvelplein;
  •     het plantvak op de hoek Kuyperstraat.

 

Het voorlopige ontwerp 

Tijdens de ontwerpbijeenkomst van 18 september is er een korte uitleg gegeven over de plannen. De bewoners van de verschillende straten konden een ontwerp maken voor de straat. Van de verschillende ontwerpen is per straat één voorlopig ontwerp gemaakt.

Bekijk het ontwerp voor de Biesheuvelplein en Kuyperstraat

Bekijk het ontwerp voor de Clara van Spaarnwoudestraat

Bekijk het ontwerp voor de Frans Verpoortenstr en Ringweg

Bekijk het ontwerp voor de G Vermootenstraat

Bekijk het ontwerp voor de Geusplein

Bekijk het ontwerp voor de Joh vd Waeyenstraat

Reacties op het ontwerp

U kon tot en met 16 oktober uw reactie invullen in het online reactieformulier.

Er zijn 2 reacties binnengekomen. Hierin stonden geen opmerkingen over de inrichting van het groen. De ontwerpen die nu op de site staan worden daarom niet aangepast. Dit zijn nu de definitieve ontwerpen. Een bewoner wil graag dat het groen blijft zoals het is in de straat. Dit om onder andere het zicht en geluid te dempen. De beheerder van de gemeente beoordeelt de kwaliteit van het groen. Als de kwaliteit onvoldoende is, wordt het groen opgeknapt. In overleg met de bewoner is afgesproken dat een aantal hoge heesters die nog goed zijn blijven staan. Een andere bewoners vroeg zich af of het zicht op de gevels en parkeerplaats bedekt wordt. Het groen dat aangeplant wordt, neemt in de loop van de tijd het zicht op gevels en parkeerplaats weg.

Bezwaar maken tegen de kapvergunning

Voor het kappen van een aantal bomen is een kapvergunning nodig. Deze kapvergunning wordt na de bijeenkomst aangevraagd. Als de kapvergunning verleend wordt, komt dit op www.officielebekendmakingen.nl te staan. Als u het niet eens bent met het kappen van de bomen kunt u bezwaar maken. Hoe dit moet staat ook op deze website.

Planning van de werkzaamheden

Het verwijderen van de beplanting en voorbereiden van de grond start op 22 oktober. 

De precieze planning van de plantwerkzaamheden is nog niet bekend. De werkzaamheden worden uitgevoerd in het plantseizoen 2018/2019 en zijn naar verwachting eind dit jaar klaar. 

Contactpersonen voor dit project 

Heeft vragen over het ontwerp? Dan kunt u contact opnemen met Stan van der Laan via telefoonnummer 0900 1852. 

Heeft u vragen over de uitvoering van de werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met Werner Ketelaar, ook via 0900-1852. 

U kunt ook een e-mail sturen naar info@haarlemmermeer.nl. Als u een e-mail stuurt, wilt u dan ‘groenrenovatie Spaarndam’ in het onderwerp van de e-mail zetten.