Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

Duurzaam wonen

Gemeentelijk woonbeleid

De Nota Wonen 2014-2018 (Pdf. 290 kB) vormt het kader voor het woonbeleid van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Op basis van een analyse van de (markt) ontwikkelingen geeft de nota de visie van het college van burgemeester en wethouders op wonen en volkshuisvesting in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude voor de komende vier jaar. Een visie is geen tot in detail uitgewerkt plan. Het geeft de hoofdlijnen weer en waar mogelijk concrete beleidsvoornemens. Het is ook het kader voor de prestatieafspraken met de woningcorporatie. Gelet op de huidige onzekere woningmarkt willen wij bij de toetsing van plannen en initiatieven maatwerk leveren. De Nota Wonen biedt de kaders en de uitgangspunten. Omdat de woningmarkt in ontwikkeling blijft en de wet- en regelgeving veranderen, wordt deze nota tussentijds geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

Vragen over wonen

Voor vragen over wonen in het algemeen kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/themas/bouwen-wonen-en-leefomgeving

Daar kunt u eveneens meer informatie vinden over huren: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning

Voor vragen over duurzaam bouwen en wonen kunt u terecht bij het Duurzaam Bouwloket: www.duurzaambouwloket.nl