Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

Huurwoningen

Algemene informatie

Bent u op zoek naar een woning met een huur onder de € 710,68 per maand? Dan kunt u zich inschrijven op de website van Woonservice. Woonservice brengt het aanbod van de woningcorporaties in de regio Zuid-Kennemerland en de vraag van de woningzoekenden samen. De regio bestaat uit de gemeenten Haarlem, Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede en Zandvoort. 

www.mijnwoonservice.nl

Op de website van Woonservice kunt u ook het woningaanbod bekijken, reageren op de aangeboden woningen en de resultaten bekijken. Voor algemene vragen kunt u via 0900 – 040 08 00 (€ 0,45 per gesprek) contact opnemen met het Klantcontactcentrum van Woonservice. Dit nummer is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Voor het huren van een woning onder de € 710,68 per maand heeft u een huisvestingsvergunning nodig. Dit geldt ook voor particuliere huurwoningen. Voor koopwoningen is geen huisvestingsvergunning nodig.

De woningcorporaties bieden ook vrije sectorwoningen (woningen met een huur boven de € 710,68 per maand) aan. Als er aanbod is worden deze vrije sectorwoningen ook bij Woonservice aangeboden. Voor vrije sectorwoningen heeft u geen huisvestingsvergunning nodig.

Binding

Vanaf 1 juli 2015 hoeft u niet meer te voldoen aan bindingseisen om een woning te kunnen huren in de woningmarktregio Zuid-Kennemerland/IJmond (Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Heemstede, Heemskerk, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Velsen en Zandvoort). Om te kunnen onderzoeken hoeveel huishoudens zich in de regio vestigen zonder binding, wordt bij inschrijving nog wel gevraagd naar uw economische en/of maatschappelijke binding aan de regio en de gemeente. Op de website van Woonservice vindt u meer informatie hierover. 

Huurtoeslag

Is uw inkomen niet zo hoog en woont u in een huurhuis? Dan kunt u toch betaalbaar wonen. Als u in verhouding tot uw inkomen te veel geld kwijt bent aan huur, kunt u mogelijk een toeslag van de Belastingdienst krijgen, de huurtoeslag. Kijk voor meer informatie over huurtoeslag op www.toeslagen.nl. U kunt hier ook een berekening maken van de te ontvangen toeslag.

 


 

Kleinschalige particuliere wooninitiatieven

Een kleinschalige woonvorm is een wooncomplex met minder dan 12 bewoners, waar kwetsbare doelgroepen zowel zelfstandig als niet-zelfstandig kunnen wonen. Bijvoorbeeld ouderen met dementie die in een boerderij wonen, gehandicapte meiden die samenleven in een nieuwbouwwoning en een antroposofische woon- en werkgemeenschap voor verstandelijk gehandicapten.

Huisvestingsvergunning

In de regio Zuid-Kennemerland heeft u voor particuliere huurwoningen en huurwoningen van de woningcorporatie met een huurprijs tot € 710,68 (de vrije sectorgrens) een huisvestingsvergunning nodig. In de regio Zuid-Kennemerland zijn huurwoningen met een huurprijs tot de vrije sectorgrens gereserveerd voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen tot € 43.786 per jaar. De regio bestaat uit de gemeenten Haarlem, Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede en Zandvoort. 

Voor een particuliere huurwoning met een huurprijs onder € 710,68 moet u zelf een huisvestingsvergunning aanvragen bij de gemeente waar de woning staat. Alleen de huurder kan de huisvestingsvergunning aanvragen. Als u een woning van een woningcorporatie huurt, doet de corporatie de aanvraag. Op www.mijnwoonservice.nl leest u meer over het huren van een corporatiewoning.
Voor koopwoningen is geen huisvestingsvergunning nodig.

Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond: Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015

Voorwaarden

U kunt de huisvestingsvergunning aanvragen als:

  • het verzamelinkomen van alle leden uw huishouden niet hoger is dan € 43.786
  • u meerderjarig bent.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een huisvestingsvergunning bent u legeskosten verschuldigd.

Aanvragen

U kunt de huisvestingsvergunning voor een particuliere huurwoning met een huurprijs onder € 710,68 via de gemeente aanvragen. U kunt het aanvraagformulier downloaden, invullen en opsturen naar:

Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude
Postbus 83
1160 AB Zwanenburg