Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

Verklaring geen schijnhuwelijk

Verklaring geen schijnhuwelijk (voorheen: M46)

Hebt u of uw partner de nationaliteit van een land buiten de Europese Unie of een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd en wilt u in Nederland gaan wonen? Dan moet u een Verklaring geen schijnhuwelijk afleggen voordat u kunt trouwen of een partnerschap registreren.

Wanneer heb ik de verklaring nodig?

Sinds 1 september 2015 moet u een Verklaring geen schijnhuwelijk afleggen als u of uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft en u wilt:

  • gaan trouwen
  • een geregistreerd partnerschap aangaan
  • uw buitenlandse huwelijk in Nederland laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP)

 
Wat staat erin?

Door uw handtekening te zetten verklaart u dat u niet alleen trouwt of een partnerschap aangaat om een verblijfsvergunning te krijgen.

 
De verklaring is niet nodig:

  • Als u allebei de nationaliteit hebt van een land uit de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland.
  • Als u allebei vreemdeling bent en allebei een reguliere verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd (document II).
  • Als u allebei vreemdeling bent en allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd (document IV).
  • Als u meer dan tien jaar geleden in het buitenland bent getrouwd en dat huwelijk nu in Nederland wilt laten registreren.
  • Als u een buitenlands huwelijk wilt laten registreren dat inmiddels is beëindigd.