Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

Uittreksel (afschrift)

 

Soorten uittreksels

Er zijn twee soorten uittreksel (of afschriften): uit de basisregistratie personen (BRP) en uit de Burgerlijke Stand (2). Deze laatste kunt u sinds februari 2017 ook aanvragen vanuit een aantal andere landen (3).
 

1. Uittreksel uit de basisregistratie (huidige situatie)

Een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP), is een verklaring van de huidige inschrijving van een inwoner bij de gemeente.

U kunt het uittreksel alleen verkrijgen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Bij de aanvraag van het uittreksel moet u aangeven voor welk doel u dit nodig heeft, zodat kan worden vastgesteld welke gegevens er op moeten worden vermeld. Het uittreksel kan alleen worden aangevraagd door de burger zelf of door zijn/haar gemachtigde. Het uittreksel wordt niet aan derden afgegeven.
 

2. Uittreksel uit de burgerlijke stand (levensgebeurtenis)

Een uittreksel uit de registers van de Burgerlijke Stand bevat gegevens van een akte die bij een levensgebeurtenis in het verleden is opgemaakt, zoals:

 • een uittreksel uit het geboorteregister (dit is het schriftelijke bewijs dat iemand is geboren),
 • een uittreksel uit het huwelijks/echtscheidingsregister of partnerschapsregister (het schriftelijke bewijs dat iemand is getrouwd, gescheiden of dat er sprake is (geweest) van een geregistreerd partnerschap),
 • een uittreksel uit het overlijdensregister (het schriftelijke bewijs dat iemand is overleden is). Als u bijvoorbeeld wilt hertrouwen en uw vorige partner is overleden, dan heeft u een afschrift van overlijden nodig. 

Wanneer u een dergelijk afschrift aanvraagt, moet u daarbij aangeven voor welk doel u dit nodig heeft.

De akte van de burgerlijke stand blijft altijd bewaard bij de gemeente waar deze akte is opgemaakt. Daarom kunt u alleen bij de gemeente waar de gebeurtenis (geboorte, overlijden, huwelijk) heeft plaatsgevonden, een afschrift of uittreksel uit die akte van de burgerlijke stand verkrijgen.
 

3. Afschrift burgerlijke stand aanvragen vanuit het buitenland

Het is ook mogelijk om een afschrift uit de burgerlijke stand online aan te vragen als u geen Nederlander (meer) bent en geen DigiD hebt. U logt in met het identificatiemiddel van het land waar u nu woont. Dit is mogelijk vanuit de volgende landen (inlogcode vereist):

 • Oostenrijk
 • Tsjechië
 • Griekenland
 • IJsland
 • Italië
 • Litouwen
 • Slovenië
 • Spanje
 • Zweden
 • Zwitserland

Aanvragen

DigiD-logo

Digitaal aanvragen

Het e-formulier kunt u digitaal invullen met uw DigiD. Als er voor een dienst leges verschuldigd zijn, geschiedt betaling ook digitaal. Zodra u betaald heeft wordt het formulier naar de gemeente verzonden; u krijgt het uittreksel daarna uiterlijk binnen vijf werkdagen thuisgestuurd.

 

Let op, beperkte dienstverlening december 2018:

 

Uittreksels:

Vanaf maandag 17 december tot en met woensdag 2 januari kunt u online geen uittreksel aanvragen. Vanaf maandag 24 december tot en met woensdag 2 januari kunt u ook aan de balie geen uittreksel aanvragen. Meer informatie vindt u in dit overzicht.

Afschriften burgerlijke stand:

Vanaf maandag 17 december tot en met woensdag 2 januari kunt u online geen afschrift aanvragen. U kunt wel van maandag 24 december tot en met maandag 31 december terecht bij de balie van het raadhuis in Hoofddorp (met uitzondering van de kerstdagen). Meer informatie vindt u in dit overzicht. 

 


Persoonlijk aanvragen

Indien u persoonlijk het uittreksel aanvraagt, dan dient u een geldig legitimatiebewijs te laten zien. Als u iemand anders heeft gemachtigd om namens u het uittreksel aan te vragen, dan moet die gemachtigde een door u getekende schriftelijke machtiging, uw identiteitsbewijs en zijn of haar eigen identiteitsbewijs meenemen.

 

Kosten één uittreksel / afschrift

2018

Afschrift/uittreksel basisregistratie personen

11,00

Afschrift/uittreksel akte Burgerlijke Stand (geboorte, huwelijk/partnerschap, overlijden)

13,20