Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

Verklaring omtrent gedrag

VOG

Wanneer u solliciteert naar functies, waarbij wordt gewerkt met bijvoorbeeld vertrouwelijke gegevens of kwetsbare personen, kan uw werkgever vragen om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Voor sommige functies zoals onderwijzer en taxichauffeur is de verklaring zelfs bij wet verplicht gesteld.

Er zijn twee soorten verklaringen: voor natuurlijke personen en voor rechtspersonen.

 

Natuurlijke personen

U kunt alleen voor uzelf een VOG aanvragen. De beslissing of de verklaring al dan niet wordt afgegeven, ligt bij de Minister van Justitie. Hij geeft de verklaring af als uit onderzoek blijkt dat de aanvrager geen strafbare feiten op zijn naam heeft staan die relevant zijn voor de uitoefening van de functie waarvoor de VOG is aangevraagd.

Wanneer wordt een VOG gevraagd?

In diverse gevallen kan men u om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen. Veelal zal dit zijn in het kader van een sollicitatieprocedure. Ook kan een VOG nodig zijn voor een lidmaatschap van een schietvereniging.
 

 

Voor rechtspersonen (VOGrp)

De Verklaring Omtrent het Gedrag voor rechtspersonen (VOGrp) is een instrument waarmee rechtspersonen hun integriteit kunnen tonen aan partners, bedrijven en overheden. De VOGrp is een verklaring van de Minister van Justitie dat, voor het doel waarvoor de VOGrp is aangevraagd, hem niet is gebleken van bezwaren tegen de betreffende rechtspersoon. Het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) geeft de verklaring namens de Minister af.

In welke gevallen is een VOGrp nodig?

In diverse gevallen kan men u als (vertegenwoordiger van een) rechtspersoon vragen een VOGrp te overleggen, bijvoorbeeld bij het sluiten van een overeenkomst of contract. De verklaring kan ook nodig zijn voor het lidmaatschap van een brancheorganisatie of in het kader van een aanbesteding.
 

Aanvragen

online een afspraak maken

Afspraak maken

Voor dit product maakt u digitaal een afspraak.

Aanvraag VOG

U vraagt een VOG aan bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente waar u staat ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie. De gemeente neemt de gegevens van uw aanvraagformulier over in de computer en vult ze automatisch aan met gegevens vanuit de GBA. Vervolgens worden al deze gegevens digitaal doorgestuurd naar COVOG, het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag. Dit is het orgaan dat de VOG namens de Minister van Justitie afgeeft. 

U ontvangt het aanvraagformulier van degene die u om een VOG verzoekt. Dit is veelal een werkgever. Deze moet op het formulier aangeven wat het doel van de aanvraag is. Het aanvraagformulier is ook te downloaden via de website van de Rijksoverheid en is op te vragen bij COVOG. Bij inlevering van het formulier dient u een geldig identiteitsbewijs mee te nemen.

Voor het aanvragen van een VOG in verband met emigratie, een visum of werkvergunning gelden speciale regels. In plaats van of in aanvulling op het aanvraagformulier is een officieel document van de ambassade, het consulaat of de buitenlandse organisatie/instelling voldoende. Dit document moet dan wel alle gegevens bevatten die op het aanvraagformulier worden gevraagd.
 

Aanvraag VOGrp

De vertegenwoordiger van de rechtspersoon vraagt de VOGrp aan door een volledig ingevuld aanvraagformulier per post te versturen naar COVOG. U kunt het formulier downloaden via www.rijksoverheid.nl en opvragen bij COVOG. Met het aanvraagformulier moet ook een aantal documenten worden meegestuurd. Op het formulier staat aangegeven welke dit zijn.
 

Kosten VOG

2018

Verklaring omtrent gedrag

41,35


Gratis VOG voor vrijwilligers vanaf 1 januari 2015 digitaal

De afgelopen jaren was het voor bepaalde vrijwilligers mogelijk om via hun bond of koepel de kosten van een VOG-aanvraag terug te krijgen. Vanaf 1 januari 2015 is deze regeling veranderd en kunnen gratis VOG’s alleen nog maar digitaal worden aangevraagd. VOG-aanvragen via de gemeente zullen dus niet meer door de koepelorganisaties en bonden worden vergoed. Voor meer informatie kunt u terecht op www.gratisvog.nl of op de website van Justis.