Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

Bezwaarschrift tegen besluiten

Algemeen

Bezwaarschrift indienen 

Wanneer men het niet eens is met een besluit van de gemeenteraad, het college van b&w of de burgemeester kan een gemotiveerd schriftelijk bezwaarschrift tegen dit besluit indienen. 

Wie kan het indienen? 

Iedereen wiens belang rechtstreeks is betrokken bij een besluit van de gemeenteraad, het college van b&w of de burgemeester.

Wanneer moet u het indienen? 

Binnen zes weken na verzending en/of publicatie van het besluit. 

 

Belastingen

Heeft u een bezwaar tegen belastingen dan dient u het bezwaar in te dienen bij de Gemeentebelastingen Kennemerland-Zuid, zie http://www.gbkz.nl/haarlemmerliede-en-spaarnwoude/overig/bezwaar/.

 

Wetten en regels 

De Algemene wet bestuursrecht (Awb) en eventuele vakinhoudelijke wetten en regels zijn hierbij van toepassing.

 

Indienen

Digid

Hoe moet u het indienen?

U moet het schriftelijk en gemotiveerd indienen bij Burgemeester en Wethouders van Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Postbus 83, 1160 AB, Zwanenburg. 

Het bezwaarschrift bevat:

  • naam en het adres van de indiener
  • tegen welk besluit (datum e.d.) bezwaar wordt gemaakt
  • is ondertekend
  • indien gewenst een kopie van het besluit
     

U kunt ook het e-formulier (met DigiD) gebruiken.

 

Stappen en doorlooptijd

Na ontvangst van een tijdig ingediend bezwaarschrift wordt de indiener uitgenodigd voor een hoorzitting door de commissie bezwaarschriften.
De commissie brengt na de hoorzitting een advies over het bezwaarschrift uit aan het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. 
Dit bestuursorgaan (gemeenteraad, college van b&w of burgemeester) dient binnen 14 weken na ontvangst van het bezwaarschrift een beslissing op het bezwaarschrift te nemen met inachtneming van het advies van de commissie.

Dit besluit wordt tezamen met het verslag van de zitting en het advies van de commissie aan de indiener van het bezwaarschrift (en eventuele andere belanghebbenden) verzonden.

Openbaarheid van informatie 

Het besluit is openbaar.