Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

Monumenten

 

Overzicht van monumenten

Onder monumenten worden gebouwen en objecten verstaan die belangrijk zijn voor de geschiedenis van de gemeente. Hieronder treft u een overzicht van alle monumenten in de gemeente.
 
R = Rijksmonument
P = Provinciaal monument
G = Gemeentelijk monument
 

  1. De Batterij, Batterijweg (P); zie ook www.stelling-amsterdam.nl
  2. Huis ter Hart, Dokter Baumannplein 1 (G)
  3. Het stoomgemaal van Rijnland, Haarlemmermeerstraat 4 (R) (zie ook www.stoomgemaalhalfweg.nl)
  4. Personeelswoningen van het Hoogheemraadschap Rijnland, Haarlemmermeerstraat 15-17-19 (R)
  5. Het Huis Zwanenburg, Haarlemmerstraatweg 7 (R)
  6. Het 19e-eeuwse deel van de suikerfabriek, Haarlemmerstraatweg 7 (G)
  7. Havenkantoor van de suikerfabriek, Haarlemmerstraatweg 7 (G)
  8. Raadhuis, Haarlemmerstraatweg 51 (R)
  9. Voormalige tuinderswoning, Haarlemmerstraatweg 59a (G)
  10. Hooihuisboerderij, Kerkweg 4 (G)
  11. Het kruithuis, achter Kerkweg 18 (P); zie ook www.stelling-amsterdam.nl
  12. Het dorp Spaarnwoude, Kerkweg 22-32 (G)
  13. De Nederlands Hervormde kerk 'De Stompe Toren' Kerkweg 26 (R) (zie ook www.stompe-toren.nl  
  14. De 13-eeuwse kelders van het slot van Spaarnwoude, Kerkweg 27 (G)
  15. De 13e-eeuwse kelders van het slot van Spaarnwoude, Kerkweg 28 (G)
  16. Hooihuisboerderij, Kerkweg 29 (R)
  17. Een 18e eeuwse boerderij, Kerkweg 30 (R)
  18. Fort bij Penningsveer, Lagedijk 1 (P); zie ook www.stelling-amsterdam.nl
  19. Fortwachterswoning, Lagedijk 2 (P); zie ook www.stelling-amsterdam.nl  
  20. Nevenbatterij, Lagedijk 4a (P); zie ook www.stelling-amsterdam.nl
  21. Scherfvrij onderkomen aan de westzijde van de Lagedijk tegenover nummer 6 (P); zie voor meer info ook www.stelling-amsterdam.nl
  22. Molen “de Slokop”, aan de Lagedijk (R)
  23. Fort, Liedeweg 9 (P);zie voor meer info ook www.stelling-amsterdam.nl 
  24. Genieloods, Liedeweg 9a (P);
  25. De R.K. kerk en pastorie, zie ook: www.stelling-amsterdam.nl
  26. Parochie St. Jacobus de Meerdere, Liedeweg 52 (G)
  27. De paardenmuur naast Liedeweg 63 (G)
  28. Boerderij Johanna Hoeve, Noorderweg 18 (R)
  29. Landbouwschuur "Roons Hoeve", Noordzeekanaalweg 3 (R)
  30. Sluizen en sluiseiland, Oude Haarlemmerstraatweg (G)
  31. Spoorbrug, Oude Haarlemmerstraatweg (R)
  32. Stolpboerderij, Ringweg 8-10 (G)
  33. 't Widde Thoes', Rinweg 115 (G)
  34. Liniewal Liebrug-Liede en nevenbatterij, K.M. Rooselaantje (P)
  35. Voormalig badhuis, Schoolstraat 14 (G)
  36. Transformatorstation, Schoolstraat 18 (nabij 20) (R)
  37. Rijnlands afstandspalen, Spaarndammerdijk (G)
  38. Spaarndammerdijk en Inlaagse dijk (G)
  39. Het Rijnlandshuis, Spaarndammerdijk 23 (R)
  40. Kademuur van het IJ, Spaarndammerdijk tegenover 23 (G)
  41. IJsteeg (G)
  42. Haarlemmermeerstraat 21 (G)
  43. Nederlands Hervormde Kerk, Wilhelminastraat 15 (G)
  44. Haarlemmerstraatweg 15 tot en met 31 te Halfweg, een complex Arbeiders- en middenstandswoningen te Halfweg. (G)

Monumentendagen

Jaarlijks worden er in september de landelijke open monumentendagen georganiseerd. Op deze dagen zijn veel monumenten geopend voor publiek en worden er speciale activiteiten georganiseerd. Ook in onze gemeente zijn er dan monumenten te bezichtigen.

Bekijk hier het programma voor 10 en 11 september 2016.

Zie voor algemene info: www.openmonumentendag.nl.
 

Monumentenverordening

De monumentenverordening van de gemeente Haarlemmerliede, vastgesteld in 2011, vindt u op

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Haarlemmerliede%20en%20Spaarnwoude/100263.html

 

 

Subsidie

Onder bepaalde voorwaarden is subsidie mogelijk. De voorwaarden zijn: 

 • Een gespecificeerde kostenbegroting
 • Een werkomschrijving
 • Tekeningen van zowel de bestaande als de nieuwe situatie (schaal 1:100)
 • Situatietekening van het monument in de omgeving
 • foto's van de bestaande situatie
 • Een recent inspectierapport (niet ouder dan 2 jaar) op het monument betrekking hebbend van de monumentenwacht Noord-Holland

 
De gemeenteraad stelt voor ieder jaar in de begroting een subsidieplafond vast voor de in de verordening bedoelde subsidie (subsidieverordening instandhouding gemeentelijke monumenten Haarlemmerliede en Spaarnwoude).

De subsidieaanvragen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van €4000,-.
 

Monumentencommissie

De Monumentencommissie adviseert over monumentenzorg, zoals het aanwijzen tot beschermd gemeentelijk monument of het verlenen van een monumentenvergunning (nodig voor bijvoorbeeld het verbouwen van een monument) of instandhoudingssubsidie voor werkzaamheden aan een monument.

Lees meer over de monumentencommissie.