Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

Bestrijding van gladheid

Om overlast in de winterperiode aan weggebruikers tegen te gaan stelt de gemeente ieder jaar beleid vast voor het bestrijden van gladheid. Dit beleid ligt vast in een gladheidbestrijdingsplan (492kB). Strooiplan

Gladheid door sneeuw of ijzel kan gevaar opleveren voor het verkeer. In het gladheidbestrijdingsplan staat volgens welke uitgangspunten er gestrooid moet worden en waar. De wegen die gestrooid worden, liggen vast in het ‘strooiplan’. In kort betekent het dat bij gladheid door sneeuw of ijs er op busroutes, hoofdontsluitingswegen, buurt- en wijkontsluitingswegen en op doorgaande fietsroutes wordt gestrooid met strooizout. Afvalbedrijf De Meerlanden voert de gladheidbestrijding voor onze gemeente uit.

Wij strooien niet op parkeerplaatsen, parkeerpleinen en doodlopende wegen. Het is voor ons onmogelijke om alle wegen, straten en stoepen sneeuw- en ijsvrij te houden. Wij wijzen hierbij ook op de eigen verantwoordelijkheid van weggebruikers om hun rijgedrag en snelheid af te stemmen op de weersomstandigheden. Ook u kunt meehelpen door de stoep voor uw huis sneeuw- en ijsvrij te houden.


Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte via (020) 407 90 00.