Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

Welzijn, zorg en ondersteuning

 

Algemeen

Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor diverse vormen van ondersteuning op het terrein van zorg en welzijn. Het gaat om drie wetten:

 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo),
 • Jeugdwet
 • Participatiewet.

 

Waar kunt u vragen stellen over ondersteuning?


Dringend hulp nodig?

Heeft u urgent hulp nodig of verkeert u in een crisissituatie, die niet kan wachten tot een spreekuur, neem dan contact op met Veilig Thuis op telefoonnummer 0800-2000.


Volwassenen

Bent u 18 jaar of ouder, dan  kunt u in onze gemeente met vragen over algemene en maatwerkvoorzieningen (Wmo-voorzieningen) terecht bij het Wmo-loket. Het gaat om voorzieningen zoalsHulp bij het huishouden, het plaatsen van een traplift, of individuele begeleiding. Maar ook om algemene vragen over ondersteuning van vrijwilligers, of het invullen van formulieren.

U kunt voor vragen terecht op een spreekuur van het Wmo-loket in de gemeente, dat wordt bemand door de welzijnscoach, Dorine Taverne:

 • Halfweg: Iedere donderdag van 15.00 tot 16.00 uur in het gemeentehuis aan de Haarlemmerstraatweg 51
 • Spaarndam: Iedere vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur in het Dorpscentrum aan de Ringweg 36
 • Telefoon: (06) 192 102 89. Op dit nummer kunt u altijd een bericht achterlaten op de voicemail. Spreek goed uw naam en telefoonnummer in
 • E-mail: welzijnscoach@haarlemmerliede.nl 

 
Gesprek

Wanneer u zich bij de gemeente meldt voor een Wmo voorziening of een Jeugdwet voorziening, maakt één van de medewerkers van het Wmo-loket of het CJG een afspraak voor een persoonlijk gesprek. Dan bespreken we onder andere:

 • uw persoonlijke omstandigheden, behoeften, mogelijkheden en beperkingen
 • welk resultaat u wilt bereiken
 • welke mogelijkheden er zijn binnen uw eigen (sociale) omgeving
 • welke algemene oplossingen er zijn voor uw hulpvraag
 • wat de mogelijkheden en voorwaarden zijn om voor een individuele voorziening in aanmerking te komen (ook financieel)

Op deze manier stellen we samen vast welke oplossingen er mogelijk zijn. Soms is het niet direct duidelijk welke ondersteuning u precies nodig heeft. In dat geval kan een medisch advies nodig zijn. Onze medewerker bespreekt dan met u hoe dat werkt.


Melding door professionals

Heeft u een cliënt die u wilt behandelen op basis van een Wmo-maatwerkvoorziening of een voorziening op basis van de Jeugdwet? Dan kunt u hiervoor het passende meldingsformulier (onderstaand) invullen en opsturen naar het betreffende loket (Wmo-, CJG-Loket).

 

 

CJG-loket (Centrum voor Jeugd en Gezin)

Voor persoonlijk contact kunt u gebruik maken van het spreekuur:

 • Telefonisch spreekuur: maandag van 8.30 tot 13.00 uur, tel. 06 2344 7782.
 • Inloopspreekuur: vrijdag van 9.30 tot 10.30 uur, Dorpscentrum in Spaarndam, Ringweg 36, tel. 06 2343 0444.  
 • Email: cjg@haarlemmerliede.nl

 

 

Nieuws over welzijn en zorg

Subsidie voor zorg, leefbaarheid, cultuur of sport aanvragen?

maandag 20 februari 2017

Wilt u in 2018 voor subsidie in aanmerking komen, dan kunt u vóór 1 april 2017 uw aanvraag indienen. Lees verder

Herstelacademie biedt gratis workshops, trainingen en zelfhulpgroepen

woensdag 15 februari 2017

Mensen die een kwetsbaarheid hebben voor bijvoorbeeld psychische instabiliteit of verslaving, en meer regie willen nemen over hun eigen leven, kunnen gebruik maken van een programma-aanbod van de Herstelacademie in Haarlem. Lees verder

Overlijden van Peter Broere

woensdag 25 januari 2017

Op 16 januari bereikte ons het droevige bericht dat onze collega Peter Broere op 14 januari plotseling is overleden. Peter werkte vanaf 1 januari 2016 bij de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Lees verder

Tegemoetkoming bij chronisch ziekte of handicap

woensdag 04 januari 2017

De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude verstrekt over 2016 weer een tegemoetkoming bij chronische ziekte of handicap. Lees de voorwaarden hiervoor op IASZ.nl, de intergemeentelijke afdeling voor sociale zaken.

RegioRijder verzorgt vanaf 1 januari 2017 de OV-taxi

donderdag 17 november 2016

Deze week (14-19 november) hebben alle inwoners die de laatste twee jaar gebruik hebben gemaakt van de OV-taxi een brief ontvangen. Hierin worden zij geïnformeerd over de nieuwe vervoerspas en over de nieuwe spelregels van de OV-taxi.Lees verder

Mantelzorgcompliment 2016 aanvragen: een kleine attentie voor uw mantelzorger

woensdag 16 november 2016

Mantelzorgers verlenen onbetaalde zorg. De gemeente waardeert deze inzet en wil deze mantelzorgers graag bedanken met een klein presentje. Ontvangt u mantelzorg van een naaste, buur of vriend(in)? Laat het onze weten, dan komt deze persoon mogelijk in aanmerking voor een mantelzorgcompliment in de vorm van een VVV Cadeaubon.

Regionale vervoerders gekozen voor doelgroepenvervoer

dinsdag 11 oktober 2016

De gemeenten uit de regio’s Haarlemmermeer, IJmond en Zuid-Kennemerland hebben gezamenlijk vijf vervoerders gekozen die vanaf 1 januari 2017 het regionale doelgroepenvervoer gaan uitvoeren. Lees verder

Cliënten van Wmo overwegend positief over ondersteuning

woensdag 17 augustus 2016

Hoe ervaren de inwoners van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude die gebruik maken van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) deze ondersteuning? De afgelopen maanden is dat onderzocht door een enquête te houden onder alle cliënten in onze gemeente. Lees verder

Eén regionale centrale voor doelgroepenvervoer

vrijdag 10 juni 2016

Connexxion Taxi Services wordt met ingang van 1 januari 2017 verantwoordelijk voor de vervoercentrale voor het doelgroepenvervoer in de regio. Op 9 juni 2016 ondertekenden de gemeenten Haarlemmermeer, Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede & Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede, Velsen, Zandvoort gezamenlijk ieder een overeenkomst met het bedrijf.De Haarlemmermeerse wethouder Tom Horn (Zorg, Welzijn en Wonen) licht toe: ,,Met onzeLees verder

Wmo-loket gesloten 21 april, 5 en 6 mei

woensdag 20 april 2016

Het WMO-loket is gesloten op donderdag 21 april, donderdag 5 mei en vrijdag 6 mei 2016. De reguliere openingstijden vindt u op deze pagina. Telefoonnummers Buiten de openingstijden van het Wmo-loket kunt telefonisch contact opnemen via (06) 192 102 89. Op dit nummer kunt u altijd een bericht achterlaten op de voicemail. Spreek goed uw naam en telefoonnummer in. Een bericht sturen per mail kan ook: welzijnscoach@haarlemmerliede.nl Lees verder