Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

Collectevergunning

 

Algemeen

Een collectevergunning geeft toestemming voor het inzamelen van geld ten behoeve van een goed doel. 

Bij de beoordeling van de aanvraag wordt onderscheid gemaakt tussen landelijke collectes met vaste collectedata, die voorkomen in het landelijk (doorlopende) collecteplan van het Centraal Bureau Fondsenwerving, en de overige collectes. Voor collectes die niet in het landelijk collecteplan staan, wordt alleen vergunning verleend voor periodes waarin geen landelijke collectes zijn gepland. 

De collectevergunning stelt voorwaarden aan het collecteren, onder meer de plaats en tijd waarop gecollecteerd mag worden. 

De vergunning wordt eenmalig voor een vaststaande periode verleend. Sommige grotere organisaties krijgen een doorlopende vergunning, zodat zij niet elk jaar opnieuw een vergunning hoeven aan te vragen. 

Indien de vergunning wordt toegekend, dienen de personen die collecteren zich te kunnen legitimeren en een kopie van de vergunning te kunnen tonen.
 

Wetten en regels

Op grond van de Algemene plaatselijke verordening (APV) dient voor het houden van een collecte een vergunning aangevraagd te worden. 

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen met afdeling Bestuursondersteuning, tel. 020 - 4079000

Aanvragen

Voor elke collecte op het grondgebied van de gemeente is een collectevergunning vereist. Organisaties zonder doorlopende vergunning moeten dus voor elke door hen georganiseerde collecte een vergunning aanvragen.

Voor het aanvragen van een vergunning kunt u het aanvraagformulier collectevergunning uitprinten via de pagina formulieren en ingevuld opsturen naar burgemeester en wethouders van Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Postbus 83, 1160 AB Zwanenburg. 

In de aanvraag dient in ieder geval vermeld te worden:

  • naam en adres van de aanvrager
  • waar en wanneer de collecte plaatsvindt
  • doel van de collecte
  • voor wie is de opbrengst bestemd

 

Kosten

Aan het in behandeling nemen van een aanvraag collectevergunning zijn geen kosten verbonden.