Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

Exploitatievergunning

Algemeen

Voor wie is de exploitatievergunning bestemd?

Horecabedrijven mogen niet geëxploiteerd worden zonder hiervoor een vergunning te hebben van de burgemeester. De burgemeester kan deze vergunning weigeren als de vestiging van het horecabedrijf in strijd is met het geldend bestemmingsplan of als u niet voldoet aan de overige eisen die gesteld worden, zoals aantasting van de openbare orde en het woon- en leefklimaat. 

Met betrekking tot het bestemmingsplan adviseren wij om bij de afdeling Ruimte van de gemeente vooraf informatie in te winnen of het betreffende pand over de vereiste horecabestemming beschikt. 

Gaat u in uw openbare inrichting alcoholische dranken verkopen, dan heeft u naast een exploitatievergunning ook een Drank- en Horecavergunning nodig. De afhandeling van de exploitatievergunning wordt in dat geval gekoppeld aan de afhandeling van een Drank- en Horecavergunning.

 € 460,00