Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

Kansspel organiseren

Algemeen

Als u een kansspel, zoals een verloting of bingo, wilt organiseren, dan dient u rekening te houden met een aantal punten. 

Onderstaande regels gelden alleen bij kansspelen tot een maximumbedrag van € 4.500,- aan prijzen en premies. Bij een hoger bedrag aan prijzen en premies dient u een vergunning aan te vragen bij het ministerie van Justitie.  

Termijn

De aanvraag dient u minstens acht weken voor de datum van het in omloop brengen van de loten in te leveren bij de afdeling bestuursondersteuning. Te laat ingeleverde aanvragen zullen worden afgewezen.

De verloting

De verloting dient in het openbaar te geschieden ten overstaan van een in de vergunning aangewezen persoon. Er dient een kort verslag gemaakt te worden.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met afdeling Bestuursondersteuning,
telefoonnummer 020-4079000.