Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

Spaarndam

 

Spaarndam

Het dorp Spaarndam ligt in twee gemeenten.
Het kleinste en oudste deel Spaarndam-West valt onder de gemeente Haarlem. Het is een van de eerste beschermde dorpsgezichten in Nederland. De gemeentegrens ligt bij de Grote Sluis, tussen Zijkanaal C en het Spaarne. Hier wonen 590 mensen.

Het grootste deel van Spaarndam ligt in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Het is met 2550 inwoners de grootste woonkern in deze gemeente.

In Spaarndam zijn een dorpshuis, winkels en sportvoorzieningen aan de rand van het dorp. De kwaliteiten van het dorp zijn:

* ruimte, groen en water;
* goede bereikbaarheid binnen de Randstad;
* een bloeiend verenigingsleven.

 
Verbetering Spaarndam: project Hartje Spaarndam
Om het woon- en leefklimaat in het dorp Spaarndam te verbeteren is het project Hartje Spaardam opgezet.


Lees meer over Hartje Spaarndam.

 

 

Woningbouwplannen in Spaarndam

  • SpaarneBuiten. 77 woningen gerealiseerd. Totaal 314 woningen. Lees meer...
  • Dokter W. Nijestraat/Ringweg, 16 appartementen en 4 grondgebonden woningen. 
  • Spaarndam AH supermarkt met enkele winkels en een beperkte aantal (zorg)woningen op het Poldermanterrein.
     

Woningbouw in Spaarndam: SpaarneBuiten

Op maandag 16 januari 2017 gaf wethouder Raymond van Haeften het startsein voor de volgende bouwfase van SpaarneBuiten: het Havengebouw.

Het Havengebouw bestaat uit 46 appartementen. Het gaat om 7 appartementen op de begane grond met een eigen ligplaats in de haven, 15 koopappartementen met een gemaximaliseerde VON-prijs, 18 vrije sector koopappartementen, 6 penthouses en een commerciële ruimte. Het Havengebouw heeft een robuuste en een historische uitstraling.

Tegelijkertijd is gestart met de bouw van zes zeer luxe appartementen in de Dijkgraaf en de bouw van vier vrijstaande kadewoningen. Daarnaast worden er 23 nul op de meter-woningen gebouwd. Deze zijn zeer duurzaam en energiezuinig. 

www.spaarnebuiten.nl

Nieuws over Spaarndam

Toekomstproces: raad kiest fusiepartner op dinsdag 28 juni 2016

maandag 27 juni 2016

Dinsdag 28 juni 2016 neemt de gemeenteraad van Haarlemmerliede en Spaarnwoude het besluit met welke gemeente zij wil fuseren. De gemeenteraadsleden nemen alle verzamelde informatie en gegevens (vanaf 2012) mee in de afwegingen om tot het uiteindelijke fusiekeuze-besluit te komen.Lees verder

Welke speelplek kies jij? Stem hier!

vrijdag 24 juni 2016

De gemeente gaat een groot aantal speelplekken renoveren. Een aantal leveranciers is gevraagd om voor vier plekken ontwerpen te maken. Het bedrijf dat het beste voldoet aan de eisen van de gemeente en de voorkeur van de inwoners heeft, zal de werkzaamheden gaan uitvoeren. Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wensen van de buurt, hebben de inwoners een belangrijke stem bij de keuze van het uit te voeren ontwerp. Tot 15 juli 2016 kunnen zijLees verder

Scholen en gemeente tekenen overeenkomst cultuureducatie

dinsdag 07 juni 2016

De vijf basisscholen in Haarlemmerliede en Spaarnwoude startte het schooljaar 2015-2016 met een nieuwe invulling van cultuureducatie. Daarvoor tekenden de scholen en de gemeenten een overeenkomst met gezamenlijke afspraken rondom het cultuurmenu. Lees verder

Plastic verpakkingsmateriaal en Drinkpakken mogen bij elkaar vanaf 1 juni

dinsdag 31 mei 2016

Het apart inzamelen van afval zoals plastic en GFT draagt bij aan nieuwe producten en grondstoffen. Hoe meer grondstoffen we terugwinnen uit ons afval, hoe beter voor het milieu. In onze gemeente is het percentage van het restafval erg hoog. Dat willen we verminderen. Het scheiden van afval wordt daarom vanaf 1 juni 2016 makkelijker, want dan mogen ook drinkpakken bij het plastic verpakkingsmateriaal gevoegd worden. Kartonnen verpakkingen voorLees verder

Toekomstproces: laatste experttafel voor besluitvorming in juni 2016

donderdag 12 mei 2016

In het kader van het toekomstproces organiseren wij de experttafels. Tijdens deze tafels praten we inwoners, belanghebbenden en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties bij over de stappen die we in dit proces zetten en vragen we om input op specifieke beleidsterreinen zoals sport, landbouw, cultuur en historie. Eind juni besluit onze gemeenteraad over de uiteindelijke fusiepartner. Op 9 mei jl. vond de laatste experttafel plaatsLees verder

Groeninspectie in de gemeente vanaf maandag 9 mei

dinsdag 10 mei 2016

Vanaf maandag 9 mei 2016 voert het bedrijf BTL/Buro Cite een inspectie uit naar de onderhoudstoestand van het groen en de bomen in onze gemeente. De inspectie is een onderdeel van de opdracht om het gemeentelijke Groenbeheerplan op te stellen. De inspecteurs bekijken het openbare groen en komen in principe niet in tuinen of op particuliere gronden.  Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met de heer Van der Marel of de heer Van BentemLees verder

Gemeente en Hoogheemraadschap van Rijnland tekenen overeenkomst ontwikkeling Gemeenlandshuis Spaarndam

donderdag 21 april 2016
burgemeester Heiliegers en dhr. Pluckel

Op 19 april 2016 ondertekenden burgemeester Heiliegers en dhr. Pluckel van Hoogheemraadschap van Rijnland een overeenkomst voor de herontwikkeling van het Gemeenlandshuis Rijnland en de directe omgeving. Het Hoogheemraadschap van Rijnland gaat de locatie in Spaarndam ontwikkelen tot een combinatie van kleinschalig wonen, werken en recreëren met behoud van de historische kenmerken en met een meer publiek karakter voor de omgeving. Nu deLees verder

Vervolg fusiegesprekken met gemeenten Amsterdam, Haarlemmermeer en Velsen

vrijdag 11 maart 2016

Op donderdag 10 maart 2016 vond er een speciale commissievergadering plaats over de bestuurlijke toekomst van de gemeente. De commissieleden maakten in deze vergadering een afweging met welke potentiële fusiepartners verdere gesprekken worden gevoerd. Uiteindelijk gaven de commissieleden aan verdiepende gesprekken te gaan voeren met de gemeenten Amsterdam, Haarlemmermeer en Velsen. Circa 130 belangstellenden kwamen naar de Zoete Inval inLees verder

Mogelijke fusiepartners op bezoek bij de gemeente

maandag 18 januari 2016

Burgemeesters, wethouders en ambtenaren van onze buurgemeenten waren vrijdag 15 januari uitgenodigd voor een bustour door Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Doel hiervan was om onze toekomstige fusiepartner in contact te brengen met bewoners en ondernemers en om ze te informeren over het belang van het behoud van onze kernwaarden. Bestuurders van Haarlem, Velsen, Amsterdam, Bloemendaal, Heemstede en Haarlemmermeer waren voor de bustourLees verder

Toekomstproces: eerste gesprekken afgerond

woensdag 06 januari 2016

In december vonden de eerste formele gesprekken plaats met vertegenwoordigers van onze gemeente en de zes potentiële fusiepartners. Burgemeester Heiliegers voerde, samen met de gemeentesecretaris en een externe adviseur, gesprekken met vertegenwoordigers van de gemeenten Amsterdam, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemstede en Velsen. De gesprekken waren zeer positief te noemen. Zo bleek dat de andere gemeenten zich goed op de hoogteLees verder