Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)

 

Wmo-loketten en welzijnscoach

Als u zelfstandig woont, krijgt u wel eens te maken met zaken die geregeld moeten worden. Bijvoorbeeld over verzorging, verpleging, wonen en financiën. Sommige zaken zijn te groot om alleen op te lossen. De welzijnscoach geeft informatie en advies bij zorgvragen, verwijst door naar andere hulpverleningsinstanties en biedt ondersteuning bij personen die moeilijkheden ondervinden in hun persoonlijk en sociaal functioneren.
 

Spreekuren

U kunt voor vragen over sociale zaken, huishoudelijke hulp en de Wmo terecht op het spreekuur bij de twee Wmo-loketten in de gemeente:

  • Halfweg: donderdag van 15.00 tot 16.00 uur op het gemeentehuis aan de Haarlemmerstraatweg 51
  • Spaarndam: vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur in het Dorpscentrum aan de Ringweg 36


Telefonisch contact

Buiten de spreekuren kunt u voor vragen telefonisch contact opnemen met de welzijnscoach Dorine Taverne, welzijnscoach@haarlemmerliede.nl, telefoonnummer 06 1921 0289. Op dit nummer kunt u altijd een bericht achterlaten op de voicemail. Spreekt u dus goed uw naam en telefoonnummer in.


Gesprek

Wanneer u zich meldt bij de gemeente, maakt één van de medewerkers van het loket een afspraak met u voor een persoonlijk gesprek. Dan bespreken we onder andere:

  • uw persoonlijke omstandigheden, behoeften, mogelijkheden en beperkingen; 
  • welk resultaat u wilt bereiken; 
  • welke mogelijkheden er zijn binnen uw eigen (sociale) omgeving; 
  • welke algemene oplossingen er zijn voor uw hulpvraag; 
  • wat de mogelijkheden en voorwaarden zijn om voor een individuele voorziening in aanmerking te komen (ook financieel). 

Op deze manier stellen we samen vast welke oplossingen er mogelijk zijn. Soms is het niet direct duidelijk welke ondersteuning u precies nodig heeft. In dat geval kan een medisch advies nodig zijn. Onze medewerker bespreekt dan met u hoe dat werkt. 


Melding

Heeft u een vraag of een probleem dat u wilt bespreken met een medewerker van het WMO-loket? U kunt dan langskomen op het loket van uw gemeente, bellen of het meldingsformulier (pdf, 20 kb) downloaden en naar het loket sturen.

 

 

Over de Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een wet die er voor moet zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving. De Wmo ondersteunt bijvoorbeeld vrijwilligers en mantelzorgers. De Wmo regelt ook de hulp bij het huishouden en zorgt voor goede informatie over de hulp en ondersteuning die mensen kunnen krijgen. De gemeente heeft een eigen Wmo-(advies)raad en twee Wmo-loketten waar u met vragen en opmerkingen terecht kunt.

 

Meer over de Wmo:

 

Nieuws over welzijn en zorg

Uitslagen gezondheidsmonitor 2016

woensdag 14 juni 2017
gezondheidsmonitor

De Gezondheidsmonitor is een grootschalig vragenlijstonderzoek naar de gezondheid en leefstijl van inwoners vanaf 19 jaar, dat eens in de vier jaar plaats vindt. Lees verder

Uitvoering Jeugdwet en Wmo naar Haarlemmermeer

woensdag 03 mei 2017
Wmo en Jeugdwet

Met het oog op de samenvoeging van onze gemeente en Haarlemmermeer heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om de uitvoering van de Jeugdwet en de Wmo per 1 januari 2018 over te dragen aan Haarlemmermeer. Lees verder

Subsidie voor zorg, leefbaarheid, cultuur of sport aanvragen?

maandag 20 februari 2017

Wilt u in 2018 voor subsidie in aanmerking komen, dan kunt u vóór 1 april 2017 uw aanvraag indienen. Lees verder

Herstelacademie biedt gratis workshops, trainingen en zelfhulpgroepen

woensdag 15 februari 2017

Mensen die een kwetsbaarheid hebben voor bijvoorbeeld psychische instabiliteit of verslaving, en meer regie willen nemen over hun eigen leven, kunnen gebruik maken van een programma-aanbod van de Herstelacademie in Haarlem. Lees verder

Overlijden van Peter Broere

woensdag 25 januari 2017

Op 16 januari bereikte ons het droevige bericht dat onze collega Peter Broere op 14 januari plotseling is overleden. Peter werkte vanaf 1 januari 2016 bij de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Lees verder

Tegemoetkoming bij chronisch ziekte of handicap

woensdag 04 januari 2017

De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude verstrekt over 2016 weer een tegemoetkoming bij chronische ziekte of handicap. Lees de voorwaarden hiervoor op IASZ.nl, de intergemeentelijke afdeling voor sociale zaken.Lees verder

RegioRijder verzorgt vanaf 1 januari 2017 de OV-taxi

donderdag 17 november 2016

Deze week (14-19 november) hebben alle inwoners die de laatste twee jaar gebruik hebben gemaakt van de OV-taxi een brief ontvangen. Hierin worden zij geïnformeerd over de nieuwe vervoerspas en over de nieuwe spelregels van de OV-taxi.Lees verder

Mantelzorgcompliment 2016 aanvragen: een kleine attentie voor uw mantelzorger

woensdag 16 november 2016

Mantelzorgers verlenen onbetaalde zorg. De gemeente waardeert deze inzet en wil deze mantelzorgers graag bedanken met een klein presentje. Ontvangt u mantelzorg van een naaste, buur of vriend(in)? Laat het onze weten, dan komt deze persoon mogelijk in aanmerking voor een mantelzorgcompliment in de vorm van een VVV Cadeaubon. Lees verder

Regionale vervoerders gekozen voor doelgroepenvervoer

dinsdag 11 oktober 2016

De gemeenten uit de regio’s Haarlemmermeer, IJmond en Zuid-Kennemerland hebben gezamenlijk vijf vervoerders gekozen die vanaf 1 januari 2017 het regionale doelgroepenvervoer gaan uitvoeren. Lees verder

Cliënten van Wmo overwegend positief over ondersteuning

woensdag 17 augustus 2016

Hoe ervaren de inwoners van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude die gebruik maken van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) deze ondersteuning? De afgelopen maanden is dat onderzocht door een enquête te houden onder alle cliënten in onze gemeente. Lees verder