Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)

 

Wmo-loketten en welzijnscoach

Als u zelfstandig woont, krijgt u wel eens te maken met zaken die geregeld moeten worden. Bijvoorbeeld over verzorging, verpleging, wonen en financiën. Sommige zaken zijn te groot om alleen op te lossen. De welzijnscoach geeft informatie en advies bij zorgvragen, verwijst door naar andere hulpverleningsinstanties en biedt ondersteuning bij personen die moeilijkheden ondervinden in hun persoonlijk en sociaal functioneren.  


Contactgegevens

Het Wmo-loket van de gemeente wordt bemand door de welzijnscoach. U kunt de welzijnscoach bereiken via:

  • Inloopspreekuur; Iedere vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur in het Dorpscentrum Spaarndam aan de Ringweg 36
  • Telefoon: (06) 192 102 89. Op dit nummer kunt u altijd een bericht achterlaten op de voicemail. Spreek duidelijk uw naam en telefoonnummer in
  • E-mail: welzijnscoach@haarlemmerliede.nl
     


Gesprek

Wanneer u zich bij de gemeente meldt voor een Wmo-voorziening, dan maakt de welzijnscoach een afspraak voor een persoonlijk gesprek. Met de welzijnscoach bespreekt u samen onder andere:

  • uw persoonlijke omstandigheden, behoeften, mogelijkheden en beperkingen; 
  • welk resultaat u wilt bereiken; 
  • welke mogelijkheden er zijn binnen uw eigen (sociale) omgeving; 
  • welke algemene oplossingen er zijn voor uw hulpvraag; 
  • wat de mogelijkheden en voorwaarden zijn om voor een individuele voorziening in aanmerking te komen (ook financieel). 

Op deze manier stellen we samen vast welke oplossingen er mogelijk zijn. Soms is het niet direct duidelijk welke ondersteuning u precies nodig heeft. In dat geval kan een medisch advies nodig zijn. Onze medewerker bespreekt dan met u hoe dat werkt.

Over de Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een wet die er voor moet zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving. De Wmo ondersteunt bijvoorbeeld vrijwilligers en mantelzorgers. De Wmo regelt ook de hulp bij het huishouden en zorgt voor goede informatie over de hulp en ondersteuning die mensen kunnen krijgen. De gemeente heeft een eigen Wmo-(advies)raad en twee Wmo-loketten waar u met vragen en opmerkingen terecht kunt.

 

Meer over de Wmo:

 

Nieuws over welzijn en zorg

Mantelzorgondersteuning naar Mantelzorg & Meer

woensdag 04 juli 2018
Logo van Mantelzorg & Meer

Omdat Haarlemmerliede en Spaarnwoude (HenS) fuseert met Haarlemmermeer gaat de ondersteuning voor mantelzorgers in HenS over van Tandem, Centrum voor Mantelzorgondersteuning, naar Mantelzorg & Meer. Lees verder

Tegemoetkoming bij chronische ziekte of handicap

donderdag 14 juni 2018
Spaarvarken

De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude verstrekt voor 2017 een tegemoetkoming van 385 euro bij chronische ziekte of handicap. Lees verder

Inloopspreekuur welszijnscoach Halfweg vervalt voorlopig

woensdag 15 november 2017
logo meerwaarde

Per 1 januari 2018 dragen wij het CJG- en het Wmo-loket over aan de gemeente Haarlemmermeer. Voor uw lopende Wmo-voorziening verandert er niets. Wel kunt u bij nieuwe aanvragen te maken krijgen met een contactpersoon in Haarlemmermeer. Lees verder

Wmo-raadslid Don Asser overleden

donderdag 19 oktober 2017

De Wmo-raad en het college van Haarlemmerliede en Spaarnwoude hebben met verslagenheid kennis genomen van het plotselinge overlijden van Don Asser. Lees verder

Vraag nu het Mantelzorgcompliment aan

dinsdag 17 oktober 2017
Mantelzorg

Ontvangt u mantelzorg van een naast familielid, buur of vriend(in)? Wij vinden deze zorg erg belangrijk en willen onze waardering tonen aan mantelzorgers door het geven van een mantelzorgcompliment in de vorm van VVV Cadeaubonnen met een totale waarde van € 80,-.Lees verder

Vrijetijdsactiviteiten voor mensen met een verstandelijke beperking

woensdag 06 september 2017
logo Stg de Baan

Stichting De Baan in Haarlem is een stichting die zich bezighoudt met vrijetijdsbesteding, sport en vakanties voor mensen met een verstandelijke beperking. Zij gaan uit van de (groei)mogelijkheden, niet van de beperkingen en brengen in het leven van de deelnemers: plezier, ontmoeting, participatie, ontwikkeling en verrijking. Lees verder

Leerlingenvervoer door RegioRijder

maandag 17 juli 2017
logo regiorijder

Vanaf komend schooljaar wordt in Haarlemmerliede en Spaarnwoude het aangepast leerlingenvervoer uitgevoerd door RegioRijder.Lees verder

Uitslagen gezondheidsmonitor 2016

woensdag 14 juni 2017
gezondheidsmonitor

De Gezondheidsmonitor is een grootschalig vragenlijstonderzoek naar de gezondheid en leefstijl van inwoners vanaf 19 jaar, dat eens in de vier jaar plaats vindt. Lees verder

Uitvoering Jeugdwet en Wmo naar Haarlemmermeer

woensdag 03 mei 2017
Wmo en Jeugdwet

Met het oog op de samenvoeging van onze gemeente en Haarlemmermeer heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om de uitvoering van de Jeugdwet en de Wmo per 1 januari 2018 over te dragen aan Haarlemmermeer. Lees verder

Subsidie voor zorg, leefbaarheid, cultuur of sport aanvragen?

maandag 20 februari 2017

Wilt u in 2018 voor subsidie in aanmerking komen, dan kunt u vóór 1 april 2017 uw aanvraag indienen. Lees verder

<< Eerste < Vorige 1-10 11-17 Volgende > Laatste >>